VE İŞTE OLDU! Kombine bahis seçeneği VIP-IBC platformumuza eklendi! Bu harika yenilikten yararlanmak için hemen ŞİMDİ kaydolun!

Kabul Edilebilir Kullanım

Aşağıdaki bilgi ÖNEMLİDİR ve YASAL OLARAK BAĞLAYICIDIR – Lütfen dikkatli okuyun

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (KEKP), www.vip-ibc.com internet sayfasını kullanımınıza ilişkin kuralları içerir. Bu dosyada büyük harflerle yazılmış şartlar aksi belirtilmedikçe genel şartlarımızda belirtilen açıklamaları içerir. Platformu kullanarak veya platforma başvurarak siz ve BET-IBC arasındaki her anlaşmaya dahil edilen KEKP'deki koşullara bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz.

Yasaklanan Kullanımlar - Genel Açıklama

Platformu yalnızca yasal amaçlarla kullanabilirsiniz. Aşağıdaki amaçlarla kullanamazsınız:

 • Herhangi bir şekilde geçerli yerel, ulusal veya uluslararası bir yasa veya yönetmeliği ihlal eden durumlar.
 • Herhangi bir yasadışı durum veya sahtecilik durumu veya yasadışı ve sahtecilik amacı veya etkisi olan durumlar.
 • Herhangi bir kişiye ait fikri mülkiyet haklarını veya mülkiyet haklarını ihlal etmek veya haksız olarak kullanmak dahil olmak üzere diğerlerinin haklarını ihlal eden veya söz konusu haklara tecavüz eden bir şekilde.
 • Telif hakkını, ticaret sırrını ya da başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek veya edebilecek herhangi bir durumda.
 • Herhangi bir talep edilmeyen veya yetkisiz reklam veya tanıtım materyalini ya da başka herhangi bir formda benzer talebi (istenmeyen e-posta) iletmek veya gönderilmesini sağlamak.
 • Herhangi bir onur kırıcı, uygunsuz, müstehcen, saldırgan, tehditkar veya istirmacı ürün veya aktiviteyle ilişkili olmak.
 • Virüs, truva atı, solucan, saatli bomba, tuş kaydedici, casus yazılım, reklam destekli yazılım veya diğer zararlı programlar ya da herhangi bir bilgisayar veya donanımın çalışmasını olumsuz etkilemek üzere tasarlanmış benzer bilgisayar kodunu içeren bir veriyi bilinçli olarak iletmek veya böyle bir materyali göndermek veya yüklemek.
 • Kullanım şartlarımızın hükümlerine aykırı her durumda.

Özel Yasaklar

Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğine zarar gelmeksizin, kabul edilemez kullanım aşağıdakileri kapsar ama bunlarla sınırlı değildir:

 • Platform da dahil olmak üzere firmamız adına ve/ya müşterilerimizin işletmelerinde ya da faaliyetlerinde zarar, hasar veya aksaklığa sebep olan veya bizi ya da müşterilerimizi sorumlu tutacak kullanım.
 • skoru tamamen ya da kısmen daha önce belirlenmiş (örn. şike ile bağlantılı kullanım) bir spor etkinliğiyle doğrudan ilişkili olan herhangi bir markette hile yapmaya yönelik kullanım.
 • dolaylı ya da dolaysız alakadar olduğunuz bir spor takımına bahis yapmak için platformun kullanımı; örneğin çalışan, müdür, başkan veya hissedar olarak.
 • onayımız olmadan platformdan veri aktarmak için herhangi bir metodun veya tekniğin kullanılması (örn. veri kazıma veya veri madenciliği)
 • aldatıcı eylemler veya çalışma şekilleri.
 • herhangi birinin platformu kullanma veya yararlanmasını kısıtlayan veya engelleyen eylemler.
 • internet iletişiminde güvenlik ihlalleri ya da aksamalara yol açma veya yeltenme (örn. alıcı olarak izinli olunmayan bir veriye erişim veya erişime açıkça izin verilmeyen bir sunucuda ya da hesapta oturum açma)
 • sizin için ayrılmamış herhangi bir bilgiyi alıkoyacak herhangi bir ağ gözetimini çalıştırma.
 • herhangi bir sunucunun, ağın veya hesabın kullanıcı doğrulama ya da güvenliğini abluka altına alma.
 • herhangi bir kullanıcıya müdahele etme ya da hizmeti engelleme (örn. hizmeti engelleme saldırısı).
 • herhangi bir kullanıcının bağlantı oturumuna müdahale etmek ya da sonlandırmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir program/kod/kumanda kullanma veya bu türde mesajlar gönderme.
 • her türlü yanlış ya da hatalı veri sağlama.
 • gönderilmesini özellikle talep etmeyen kişilere istenmeyen mesajlar ya da başka ticari materyaller gönderme.
 • dışarı veya içeri aktarma kurallarını ihlal ederek ya da istenilen onaylar, lisanlar ve muafiyetler olmadan veri ya da içeriği dışarıya aktarma ya da yeniden aktarma.

Yaptırım

Bu KEKP'ye yönelik tarafınızdan bir ihlal yapılıp yapılmadığına BET-IBC kendi insiyatifine bağlı olarak karar verecektir. Politikaya yönelik bir ihlal durumunda uygun olduğunu düşündüğümüz her türlü gerekli adımı atabiliriz.

Bu KEKP'ye uyulmaması Koşullar'ın esasına ilişkin ihlal teşkil etmektedir ve aşağıdaki herhangi bir ya da tüm eylemlerin harekete geçirilmesine sebep olacaktır: