IT's UP AND RUNNING! Accumulator betting has been added to our VIP-IBC platform! Subscribe NOW to be given access!

Прихваљивом политиком коришћења

Ове информације испод су ВАЖНЕ и ПРАВНО ОБАВЕЗУЈУЋЕ – Молимо Вас да прочитате пажљиво

Политика правилног коришћења (ППК) управља Вашим руковођењем странице www.vip-ibc.com. Уколико није другачије наведено, термини исписани првим великим словима који нису дефинисани овим документом ће имати значења дата у општим условима. Коришћењем или пријавом за коришћење Платформе (www.vip-ibc.com), Ви се слажете да поступате у складу са условима ове ППК, која је увршћена у било који уговор између Вас и BET-IBC-а.

Забрањена коришћења - Преглед

Платформу морате користити само у правне сврхе. Не можете је користити:

 • На било који начин који крши било који применљиви локални, национални или међунардони закон или пропис.
 • На било који начин који је незаконит или чини превару, или има било који незаконите или варљиве сврхе или ефекте.
 • У сврху наношења штете или покушаја наношења штете било коме, укључујући малолетнике, или на било који начин који ће, или има вероватноћу да, угрози лична права других.
 • На било који начин који ће, или има вероватноћу да, угрози власничка права, заштитни знак, трговинску тајну или друга интелектуална права других.
 • Да пренесе, или набави слање, било какве нежељене или неодобрене рекламе или промотивног материјала или било коју врсту такве злоупотребе (спем , енг.: „spam“).
 • У вези са клеветничким, непристојним, опсценим, увррдљив, претећим или злоупотребљеним понашањем или активностима.
 • Да намерно преноси било које податке, шаље или поставља било који материјал који има вирусе, Тројанске вирусе, црве, временске бомбе, ботове, шпијунску робу, или било које друге штетне програме или сличне компјутерске кодове направљене да лоше утичу на рад било ког компјутерског сосфтвера или хардвера.
 • на било који начин који није у складу са нашим Условима.

Одрђене забране

Без предрасуде према уопштености принципа одређених изнад, неприхватљиво коришћење укључује, али није ограничено, на следеће:

 • коришћење које проузрокује штету, ометање или дисрупцију нашег пословања, укључујући и Платформу, и/или посао или активности наших клијената, или оно што може генерисати или проузроковати одговорност нас или наших клијената.
 • коришћење Платформе за манипулисање тржиштем на начин који је повезан са спортским догађајем који се игра у потпуности или делом са предодређеним резулататом (тј. повезан је са намештањем мечева).
 • коришћење Платформе за клађење против било ког спортског тима у коме имате, директно или индиректно, утицаја, нпр. као запослени, директор, члан одбора или деоничар.
 • коришћење било којих метода или техника за извлачење података са Платформе без нашег пристанка (нпр. чишћење или претрага података).
 • варљиве праксе или начини рада.
 • радње које ограничавају или бране било коме да користи или ужива у Платформи.
 • проузроковање или покушај проузроковања прекршаја безбедности или прекида Интернет веза (нпр. приступ података којима нисте намењени прималац, или пријава на сервер или налог на коме немате моментално овлашћени приступ).
 • извршавање било које врсте надгледања мреже које ће пресрести податке који нису намењени Вама.
 • заобилажење верификовања корисника или безбедности било ког домаћина, мреже или налога.
 • мешање у или ускраћивање услуге било ком кориснику (нпр. ускраћивање извршавање услуге).
 • коришћење било ког програма/текста/команде, или слање порука било које врсте, направљених да се мешају у, или онемогуће, корисниковану терминалну сесију.
 • прављење лажних или нетачних података било које врсте.
 • слање отпада или другог рекламног материјала појединцима који изричито нису захтевали такав материјал.
 • извоз или поновни извоз података или садржаја који крше законе извоза или увоза или без претходних одобрења, лиценци или изузетака.

Спровођење

BET-IBC ће по свом нахођењу одлучити да ли је настао прекршај ППК-а са Ваше стране. Када се деси прекршај политике, можемо предузети било коју радњу за коју мислимо да је прикладна.

Не поступање у складу са овим ППК-ом чини материјални прекршај Услова, и као резултат може имати примену неке или свих следећих акција:

 • моментално, привремено или стално повлачење Вашег права да користите Платформу.
 • моментално, привремено или стално уклањање било којих података, садржаја или других Ваших материјала.
 • слање упозорења Вама.
 • правни поступак против Вас за накнаду свих трошкова на бази повраћаја (укључујући, али се не ограничавајући на, разумне адмистративне и правне трошкове) који су настали као резултат прекршаја.
 • даље правне акције против Вас.
 • давање таквих информацијама правосудном систему и било којим другим регулаторним телима .

Искључујемо одговорност за радње предузете као одговор на прекршаје ППК-а. Одговори описани у овој политици нису ограничени, и могу да можемо да предузмемо било коју другу радњу за коју сматрамо да је одговарајућа.

Промене политике

Можемо да ревидирамо ово прихватљиво коришћење политике у било које време мењањем ове странице без претходног обавештења. Зато је Ваша одговорност да проверавате ову политику са времена на време да будете сигурни да се са њоме слажете, а Ваша настављено коришћење Платформе и Софтвера ће се сматрати Вашим пристанком на било које промене којима можемо изменити ову политику.

Одрицање и Прекид

Било који неуспех или кашњење у спровођењу или вршењу ове политике неће користити одрицање или од ове политике или било кое друге радње или правног лека.

Питања?

Уколико имате било каквих питања у вези са усклађености са ППК-ом, молимо Вас да котактирате BET-IBC на vip@bet-ibc.com