IT's UP AND RUNNING! Accumulator betting has been added to our VIP-IBC platform! Subscribe NOW to be given access!

Општим Yсловима

Ове информације испод су ВАЖНЕ и ПРАВНО ОБАВЕЗУЈУЋЕ – Молимо Вас да прочитате пажљиво

 1. Увод
  1. Следећи термини, заједноса нашим политикамаприхватљивог коришћења и приватности (који су овде укључени) (заједно, „термини“) одређују сва коришћења кладионичарскеплатформе(„Платформа“) коју нуди VIP-IBC („ми“, „наш“ и/или „нама“) преко његовог сајта („Сајт“).
  2. Коришћеем Платформе, и софтвера укљученог у њој („Софтвер“) Ви прихватате да сте прочитали, разумели и и слажете се са овим Условима.
 2. Природа платформе
  1. Све опкладе између Вас и Кладионица само док VIP-IBC није, и неће, ни под којим условима, бити страна у тим Опкладама. VIP-IBC не делује као, или себе сматра, кладионицом.
 3. Информације о налогу
  1. Ви разумете и прихватате да:
   1. Ваше коришћење Платформе неће прекршити ниједан закон, пропис, правило понашања или било коју обавезу било које треће стране.
   2. Као појединац, Ви разумете и потврђујете да имате најмање 18 година и да сте при здравом разуму способни да уђете у правно обавезујући уговор.
  2. Немамо обавезе да дозволимо било ком телу или особи коришћење Платформе и задржаамо право да одбијемо пријем било које особе или правног тела да користи Платформу као наше дискреционо право.
  3. Све информације о налогу, укључујући и корисничко име(на), безбедним и веома поверљивим. Слажете се да нас одмах обавестите о било ком неовлашћеном коришћењу Платформе.
 4. Коришћење платформе
  1. Прихватате одговорност да користите Платформу само за легално клађење и строго у складу са овим Условима. Не можете користити платформу уколико се нека сврха сматра нелегалном у правосудном систему где се налазите.
  2. Потпуно сте одговорни и подложни за све опкладе и све повезане профите, губитке и друге одговорности, укључујући (али се не ограничавајући на) избор Опклада, тачност, уложени износ и подешавање и/или усклађеност са било којим применљивим кладионичарским ограничењима. Разумете и прихватате а можете изгубии новац на Опкладама и да сносите потпуну одговорност за било које и све губитке. VIP-IBC неће, ни под којим условима, бити одговоран за такве губитке.
  3. Одговорни сте за разумевање садржаја и рада Платформе, укључујући функционалност Софтвера.
  4. Слажете се да ћете:
   1. нам обезбедити потпуну сарадљу и кооперативност захтеваних у вези са одредбама Платформе и истраживања било којих прекида, недостатака или безбедносних питања;
   2. нам обезбедити све податке и друге инфомрације разумно захтеване у вези са овим Условима, укључујући безбедноснсни приступ инфомацијама и интерфејсу софтвера било којим релевантним пословним апликацијама, и омогућити да су све информације тачне, прецизне, комплетне и не лажне у било ком смислу; и
   3. извршити било које обавезе на време и ефикасно и одмах нас обавестити о било којим стварним или сумњивим преступима.
  5. Уколико не поступате у складу са било којим горе наведеним обавезама онда нисмо одговорни за било које кашњење, губитак или штету која је настала од таквих недостатака или од ослањања на информације или материјале који су Вам дати.
  6. Уколико је Ваш „ROI“ у било ком тренутку ненормално висок или кладионичарско понашање иде баш ван норме, задржавамо право да повећамо провизију за клађење или трансфере.
 5. Поузданост података платформе
  1. Информације доступне на Платформи у вези са индикативним ценама и количином понуђеном од стране Кладионица („Понуда(е)“ се даје од случаја до случаја и VIP-IBC нема репрезентација и не даје гаранције у погледу са тачности информација.
  2. Прихватате да VIP-IBC нема одговорност за нетачности у Понудама. Прихватате да су Понуде само позивница, зато, нема гаранције о доступности или тренутном статусу Понуде када поручите извршење Опкладе.
 6. Суспензија Платформе и & Одржавање
  1. Задржавамо право да ограничимо, суспендујемо или укинемо приступ Платформи без одговорности:
   1. уколико сматрамо да је радња неопходна са разлогом да се заштите Ваши или наши интереси, или интереси треће стране (укључујући наше клијенте) и/или заштити безбедност или рад Платформе или VIP-IBC-ових система или мреже или оних у власништву наших клијената;
   2. уколико сте прекршили било које услове наведене овде или са разлогом верујемо да сте их прекршили или ћете их прекршити;
   3. уколико не сарађујете са нама у вези било којег сумњивог или стварног прекршаја Услова; или
   4. уколико се од нас захтева да то урадимо на основу права или у складу са захтевом било ког регулаторног или владиног тела.
  2. Можемо да суспендујемо сваки или неки део Платформе у сврху поправке, одржавања или побољшања. Омогућићемо Вам адекватно и благовремено обавештење о суспензијикада год је томогуће и искористити све напоре да сведемо те суспензије на минимум. Уколико смо приморани да извршимо суспензију услед дефекта или компромиса са Ваше стране, суспензија ће бити на снази док се проблем не реши на наше разумно задовољство.
 7. Изузеци
  1. Ви прихватате и поштујете да услед природе Платформе, ми не можемо да обећамо ће бити без грешака, имунана безбедносне ризике или доступна без прекида. Искористићемо све разумне мере да одржимо тачност и доступност Платформе али не можемо да прижимо било какву гаранцију у вези са тим догађањима.
  2. Слажете се и прихватате да нисмо одговорни за било које багове, дефекте или било које друге грешке на Платформи (укључујући Софтвер). [Упркос претходном реченом, поготово се слажете да ми нисмо одговорни за било које губитке (укључујући али се не ограничавајући на било које кладионичарске губитке) на које можете наићи као резулатат Вашег ослањања на било које податке са Платформе (укључујући али се не ограничавајући на нетачна обавештења одбијања или не-извршења трансакција) осим уколико претходно не извршите захтев да се провери тачност датих података а ви неспорно потврдимо да су тачни. Свака таква одговорност ће свакако бити подложна ограничењима и изузецима датим у клаузули 10 испод.]
  3. Слажете се и прихватате да немамо одговорност за било који недостатак или кашњење према Вам у вези са
   ( i) управљањем или одржавањем Вашег кладионичарског налога, укључујући (али се не ограничавајући на) било који неодстатак да се пружи доступност или адекватност фондова,
   ( ii) провера или верификација свих Опклада, укључујући (али се не ограничавајући на) њихов статус и тачност, и/или
   (iii) било које друге аспекте одабира Опклада.
   Ви схватате и прихватате да имате приступ својим кладионичарским налозима осим оних на Платформи и слажете се да сте одговорни за редовно праћење и проверу свих аспеката Ваших кладионичарских активности другим средствима.
  4. Нисмо одговорни за било који неовлашћени приступ Вашим подацима или било које неовлашћено коришћење Платформе [осим ако такав приступ или коришћење није резултат наше омашке да разумно поступамо у складу са нашим безбедносним обавезама].
 8. Власништво
  1. www.vip-ibc.com је у власништву VIP-IBC.com-а, укључујући (али се не ограничавајући на) сва права на податке, базе података, интелектуалне својине и повезаног садржаја са изузетком свих информација у вези са Понудама. Немате права над, или према, Платформом или Софтвером осим ограниченог права коришћења датог у клаузли 4 изнад.
  2. Прихватате и потврђујете да, осим ако одговарајући закони то не омогуће или је било претходног уговора са нама, нећете:
   1. покушати да копирате, модификујете, умножите, креирате изведене радове из, наместите, прекопирате, поново издате, преузмете, прикажете, пренесете или дистрибуирате било који или све делове Платформе или било које повезане документације („Документација“ (кад је примењиво) у виду медија или на било који начин; или
   2. покушај да се окрене компилаиција, повратни инжињеринг или друго смањење у људски прихвативој форми дела или целог Софтвера; или
   3. приступ целој или деловима Платформе и/или Документацији како би се направио производ или услога која се надмеће са Платформом и/или Документацијом; или
   4. користити Платформу да пружате услуге трећим странама; или
   5. лиценцирате, продате, рентирате, изнајмите, трансферујете, припишете, дистрибуирате, прикажетем или на други начин комерцијално искористите, или на неки други начин учините Платформу (или било који њен део) доступном трећој страни; или
   6. покушати да прибавите, или помажете трећим странама у прибављању, приступ Платформи, осим у договору са нама.
 9. Одштета
  Слажете се да браните, извршите одштету и чувате нас од одштета, поступака, процеса, губитака, штета и трошкова (укључујући али се не ограничавајући на судске и правне трошкове) насталих из или у вези са Вашим коришћењем платформе и/или прекршаја или неусклађености са овим Условима.
 10. Ограничење
  1. Осим ако није изравно и прецизно наведено у овим Условима, све гаранције, репрезентације, услови и други услови било које врсте (било да су дати статутом или правом) су, ,до најкрање гранцие дозвољено законом, искључене.
  2. Ништа у овом Уговору не искључује одговорност:
   ( i) за смрт или личну повреду насталу Вашим немаром
   ( ii) за превару или лажно представљање, или
   (iii) шта год може бити искључено на основу примењивог закона.
  3. Слажете се да:
   ( i) сте једини овлашћени корисник
   ( ii) Ваша права да користите Платформу се заснивају само на основу права власника VIP-IBC налога који има право издавања корисничког имена и лозинке („Власник налога)
   (iii) VIP-IBC-ово искључиво право треба да буде Власник налога, и
   (iv) немате права над VIP-IBC, уговорна или било која друга, и овде се јасно и безусловно одричете тих права. Без предрасуде у вези горе наведеног и у складу са клаузулама 10.2 и 10.3:
   1. VIP-IBC није одговоран за деликт (укључујући немар или прекршај статутаторне обавезе), уговор, погрешно тумачење, реституцију или другачије, за било које губитке профита (директних или индиректних), губитак пословања, недостатак добре воље и/или сличне губитке или злоупотребу података или информација, или чисто економски губитак, или за било какве псебне, директне или последичне губитке, штете, наплте или трошкове који се јављају.
 11. Укидање
  1. Без злоупотребе у вези било којих прва која можемо да имамо, можемо одмах да Вам укинемо приступ Платформи без одговорности у било ком случају укључујући:
   1. прекршај било којих услова Политике прихватљивог коришћења;
   2. материјални прекршај ових Услова који је неоповратан или (ако је повратан) недостатак да се исправи у року од 30 дана од писменог обавештења о прекршају;
   3. немогућност отплате дугова када дођу на наплату или уколико постанете несолвентни или уђете у административни поступак, склопите уговор са кредиторима, или преузмете или трпите било какве аналогне радње под било којим правосудним системом; или
   4. давање лажних, преварљивих или на други начин нетачних информација.
 12. Приватност
  Личне информације које нам дате ће бити обрађене у складу са нашом Политиком приватности.
 13. Поверљивост
  1. Слажете се да чувате као поверљиве информације које добијете од нас, наиме, било које информације и материјале у вези са нашим пословањем, финансијске информације, кладионичарске информаије и историју, ррава интелектуалне својине, правне поступке, добављачке везе, детаље клијената и активности под овим Условима („Поверљиве информације“). Ради отклаљања било које сумње, Платформа и Софтвер (укључујући све повезане податке и информације) су поверљиви.
  2. Слажете се да не одајете било које Поверљиве информације било којој трећој страни без нашег писменог пристанка, да складиштите Поверљиве информације на сигурној локацији када их не користите и чувате Поверљиве информације на начин не мање сигуран него ли када чувате сопствене поверљиве информације сличне или исте природе, и да користите Поверљице информације само у сврху коришћења платформе у складу са овим Условима.
  3. Поверљиве информације не укључују информције које можете користити на разумним основама
   ( i) као што је претходно познато Вама без икакве обавезе да их држите тајним,
   ( ii) као независно развијеним са Ваше стране без повезаности са Поверљивим информацијама;
   (iii) које су или постају доступне јавности кроз прекршај ових Услова;
   (iv) за оне за које се захтева да буду објављене на основу закона, прописа, валидне наредбе суда или другог владиног тела, под условом да ћете искористити све напоре да нас унапред обавестите о таквом захтеваном објављивању; или ако је правно примљено, без ограничења, ослобођено од објављивања, од стране треће стране дозвољено да се објаве такве информације.
 14. Виша сила
  Нисмо одговорни за било која одлагања или недостатке који су настали као резултат околности изван наше контроле.
 15. Додаци
  Задржавамо право да извршимо измене ових Услова у било које време без претходног обавештења. Зато је Ваша одговорност да проверавате ове услове с времена на време да сте сигурни да се слажете са њима, и да је континуирано коришћење Платформе и Софтвера бити сматрано Вашим пристанком свих промена које извршимо.
 16. Припадање
  Права дата под овим Условима су лично ваша и н можете их продати, приписати, делегирати, дати, ставити под хипотеку, наплату или другачије пренети било која или сва Ваша права и обавезе без претходног писменог пристанка. VIP-IBC може у било које време да припише, измени, делегира, да, стви под хипотеку, наплати или другачије изврши трансфер свих својих права и обавеза на основу овог Уговора без Вашег пристанка.
 17. Цео уговор
  Потврђујете да нисте ушли у ове Услове на основу било које репрезентације која овде није јасно одређена. Ниједан термин овде не искључује подложност за превару.
 18. Укидање
  Уколико су било које одредбе ових Услова забрањене од стране закона или пресуде суда као незаконите, ништавне или се не могу извршити, одредбе ће, до захтеване границе, бити укинуте у овим Условима и сматраће се ван снаге све док је могуће без мењања осталих одредби, и неће нинаједан начин утицати на друге околности или валидност или спровођење ових Услова.
 19. Право и јуриздикција
  Ови услови (и било који спор, контроверза, случај или одштета било које природе настала из овога или на било који начин повезана са овим Условима) ће бити руковођена и конструисана у складу са енглеским законом. Стране се слажу да енглески судови имају екслузивну јурисдикцију да саслушју и реше било коју радњу, спор, тужбу или спор у вези са овим Условима и неповратно поднесу на решавање овим судовима.
 20. Акумулатор правила
  1. Задржавамо право да ограничимо број догађаја за која ће акумулатор опкладе бити доступан.
  2. Максималан број акумулатор опклада, који ће бити одређен према нашем избору, биће приказан на листићу. Захтев за минималним улозима може се појавити.
  3. Време обрачуна за сваки акумулатор је одређено временом регистровања од наше стране. Акумулатори опкладе се у врло кратком року обраде, након што се исход акумулатора одреди (тј. након што прва губитничка екипа изгуби или након што задња победничка екипа победи). Међутим, не дајемо никакву гаранцију везану уз време исплате за акумулатор обраде.
  4. Максимално ограничење исплате односи се на било ког клијента или групу клијената који делују заједно и који имају исту одабрану комбинацију, без обзира да ли су или нису такве опкладе одвојене, у распону различитих износа, у различитим данима и преко већег броја различитих рачуна. Ако верујемо да је већи број опклада постављен на тај начин, укупно плаћање свих наведених опклада биће ограничено на једну појединачну максималну исплату.
  5. Утакмица ће бити обраћуната на сонову службеног разултата надлежног управљачког тела без обзира на накнадну дисквалификацију или измену резултата (осим у случајевима где је измена најављена у року од 24 сата од почетка обрачуна релевантног догађаја ради исправљања грешке у објави резултата (осим у случајевима где је измена најављена у року од 24 сата од почетка обрачуна релевантног догађаја ради исправљања грешке у објави резултата).
  6. Уколико не буде доступан службени резултат надлежног управљачког тела, резултат ће се одредити на темељу инфорамција из незавицних извора. У таквим случајевима, ако било која нова информација дође у јавност у року од 48 сати након обрачуна, тада ћемо (поступајући разумно) одредити следеће: (i) да ли опкладе треба поново поставити или поново покренути због нових информација; или (ii) да ли чекати даље информације или не пре но што се одлучи да ли да се игра поново закаже или премести. Било која информација која дође у јавност након 48 сати након што се тржиште уреди, неће бити узета у обзир (без обзира јесу ли такве информације могле довести до другачијег резултата).
  7. У случају било каквих недоумица око било ког резултата или потенцијалног резултата, задржавамо право обуставити обрачун било ког догађаја на неограничено време док се недоумице не реше на наше задовољцтво. Задржавамо право поништити све догађаје у којима се појаве нејасноће везане уз обрачун и које не могу бити решене на наше разумно задовољство.
  8. У случају промене места одржавања, задржавамо право на поништење опкладе у случајевима где постоји разумна могућност разлике у исходу као резултат те промене, што ћемо одредити према личном нахођењу.
  9. У случају одгађања, ако догађај не започне према распореду и не започне исти дан (по локалном времену догађаја), тада ће одгођена утакмица или утакмице бити неважеће,а акумулатор ће се прерачунати, према коригованим коефицијентима базираним на преосталим важећим утакмицама.
  10. Максимални и минимални број утакмица може се захтевати.
  11. Задржавамо право преокренути или изменити исплату у случају погрешног обрачуна акумулатора што може дпвести до промена на Вашем рачуну,а које су одраз измена у обрачуну, те ако буде недовољно средстава на Вашем рачуну можемо затражити да уплатите средства на рачун како бист е решили неподмирени дуг.
  12. Коефицијенти за сваки одабир у акумулатору могу бити заокружени за потребе приказа (нпр. заокружити на две децималне тачке). Међутим, при израчунавању испалте акумулатора, користићемо тачне коефицијенте сваког одабира како бисмо одредили тачну исплату.
  13. Можемо ограничити или недопустити исту игру на акумулаторе на одређеним играма према нашем одабиру.
  14. Задржавамо право отказати акумулатор опкладе исте игре, ако установимо да се ова могућност опкладе злоупотребљава.
  15. Ако је једна или више игри или делимична игра неког акумулатора била прекинута или отказана, или на било који начин неважећа због било којег разлога, акумулатор ће се прерачунати, уз смањење коефицијента на темељу преосталих важећих игри. На пример, ако се један (или више) одабира поништи тада ће се коефицијенти за тај одабир вратити на коефицијент 1,00.
  16. Ако су добитни сви одабири тада ће акумулатор бити добитни и бити исплаћен на темељу комбинације коефицијената два или више одабира. Ако један )или више) одабир буде губитни, тада је акумулатор губитни.