IT's UP AND RUNNING! Accumulator betting has been added to our VIP-IBC platform! Subscribe NOW to be given access!

Zásady ochrany osobných údajov

Nasledujúce informácie sú DÔLEŽITÉ a ZÁVÄZNÉ - Prečítajte si pozorne

My, BET-IBC sa zaväzujeme chrániť a rešpektovať vaše súkromie.

Tieto pravidlá (spolu s našimi všeobecnými zmluvnými podmienkami a pravidlami prijateľného používania) stanovujú základ pre spracovávanie všetkých osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytnete. Prečítajte si pozorne nasledujúce informácie, aby ste pochopili naše názory a postupy týkajúce sa vašich osobných údajov a ako budeme postupovať s nimi.

Na základe Zákona o ochrane údajov z roku 1998 (zákon) správcom údajov je spoločnosť BET-IBC. Sme spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná v Seychelách, Mahe, Providence, Rue de la Perle, Global Gateway 8.

Informácie, ktoré môžeme získať od vás

Môžeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje o vás:

 • Informácie ktoré nám podáte, vrátane informácií poskytnutých prostredníctvom našej webovej stránky (naša "Webová stránka") a / alebo našej platformy, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom webovej stránky ("Platforma"). Toto zahŕňa informácie poskytnuté v čase registrácie na používanie našej webovej stránky alebo našej platformy. Môžeme vás tiež požiadať o ďalšie informácie keď prihlásite problém, a môžeme nahrať akékoľvek telefonické hovory s vami
 • Ak nás kontaktujete, môžeme nahrať tento kontakt a akúkoľvek súvisiacu korešpondenciu (vrátane e-mailov).
 • Ak nás kontaktujete, môžeme nahrať tento kontakt a akúkoľvek súvisiacu korešpondenciu (vrátane e-mailov).
 • Podrobnosti o transakciách, ktoré vykonávate prostredníctvom našej platformy.
 • Podrobnosti o vašich návštevách našich webových stránok (vrátane údajov o návštevnosti, údajov o polohe, webových denníkoch a iných komunikačných údajoch, či už je to potrebné pre naše fakturačné účely alebo inak), ako aj zdroje, ku ktorým pristupujete.

Adresy IP a súbory cookie

Budeme zhromažďovať informácie o používaní našej platformy vrátane, ak je k dispozícii, vašej IP adresy, operačného systému a typu prehliadača, ktoré sa budú používať na účely správy a oznamovania systému.

Informácie môžeme získať pomocou súboru cookie, ktorý je uložený na pevnom disku vášho počítača. Súbory cookie obsahujú informácie, ktoré sa prenášajú na pevný disk vášho počítača. Pomáhajú nám zlepšiť našu webovú stránku a platformu, a ponúknuť lepšie a osobnejšie služby. Umožňujú nám identifikovať vás, sledovať používanie platformy, a rozpoznať vás keď sa vrátite na našu webovú stránku.

Môžete odmietnuť prijať súbory cookie aktiváciou nastavenia v prehliadači. Ak tak urobíte, možno nebudete mať prístup k určitým častiam našich stránok. Pokiaľ ste upravili nastavenie prehliadača aby odmietol súbory cookie, náš systém vydá cookies, keď sa prihlásite na naše webové stránky.

Kde ukladáme vaše osobné údaje

Urobíme všetky kroky primerane potrebné na to, aby sme zaistili že s vašimi údajmi zaobchádzame bezpečne a v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

Bohužiaľ, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na naše stránky.Takýto prenos údajov je na vaše vlastné riziko. Akonáhle dostaneme vaše informácie, použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu.

Použitie informácií

Použijeme informácie o vás nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zabezpečiť, aby naša platforma bola prezentovaná najúčinnejším spôsobom prostredníctvom počítača.
 • Poskytnúť vám prístup k našej platforme a / alebo poskytnúť akékoľvek služby, ak súhlasíte s ich poskytnutím (ak existujú).
 • Vykonať naše záväzky vyplývajúce z akýchkoľvek zmlúv uzavretých medzi vami a nami.
 • Sledovať a overovať vaše používanie platformy a všetkých platieb.
 • Poskytovať akúkoľvek podporu a údržbu našej platformy vrátane bežnej údržby, inovácií a ďalších zmien platformy.
 • Informovať vás o zmenách na našej webovej stránke a platforme.

Môžeme tiež použiť vaše údaje, aby sme vás kontaktovali e-mailom, poštou, alebo telefonicky.

Zverejnenie vašich informácií

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť tretím stranám:

 • V prípade, že predávame alebo získavame akúkoľvek obchodnú činnosť alebo majetok. V takom prípade môžeme zverejniť vaše osobné údaje potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu takejto firmy alebo majetku.
 • Ak je VIP-IBC alebo v podstate všetok jej majetok nadobudnutá treťou stranou. V takomto prípade budú osobné údaje, ktoré vlastníme, súčasťou prevedeného majetku.
 • Ak máme povinnosť zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje s cieľom splniť akékoľvek zákonné povinnosti, vládne alebo regulačné orgány, alebo chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť VIP-IBC, našich klientov alebo iných. To zahŕňa výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami na účely ochrany pred podvodmi a zníženia kreditného rizika.

Okrem uvedených prípadov, nezverejníme vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho súhlasu.

Prístup k informáciám

Zákon vám dáva právo na prístup k informáciám o vás. Právo na prístup je možné vykonávať v súlade so zákonom. Akákoľvek žiadosť o prístup môže podliehať primeranému poplatku, ktorý pokryje naše náklady pri poskytovaní podrobností o informáciách, ktoré máme o vás.

Kontakt

Otázky, pripomienky a požiadavky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov sú vítané, a mali by byť adresované na vip@bet-ibc.com.