SUNT VALABILE ȘI FUNCȚIONEAZĂ! Pariurile combinate au fost adăugate la platforma noastră VIP-IBC! Abonați-vă ACUM pentru a avea acces!

Termeni si condiții

Informația de mai jos este IMPORTANTĂ și obligatorie din punct de vedere JURIDIC - Citiți cu atenție

 1. Introducere
  1. Următorii termeni, alături de Uzul Acceptabil și Politica de Confidențialitate (care sunt incorporate drept referință în textul dat) (împreună ”Termenii”) guvernează folosirea platformei de pariere (”Platforma”) furnizată de VIP-IBC (”noi” sau/și ”noastră”) prin intermediul acestui website (”website”).
  2. Folosind Platforma și a software-ului inclus (Software) confirmați faptul că ați citit, ați înțeles și sunteți deacord să respectați Termenii.
 2. Premisele platformei
  Toate pariurule sunt doar între utilizator și bookmaker pe când VIP-IBC nu este și nu va fi, sub nici o circumstanță, parte a pariului. VIP-IBC nu se comportă și nici nu deține statut de bookmaker.
 3. Informație despre profil
  1. Recunoașteți și acceptați că:
   1. Folosind platforma nu veți încălca nici o lege, regulament, cod de conduit, cod de practică sau oricare obligațiune a unei părți terțe.
   2. În postură de individualitate, recunoașteți și confirmați că aveți cel puțin 18 ani, sunteți conștient și complet capabil șă încheiați acorduri juridice.
  2. Nu ne asumăm obligațiunea dea a permite oricărei entități sau personae de a folosi Platforma și ne asumăm dreptul de a refuza permisul persoanelor sau entităților legale de a utiliza Platforma la propria discreție.
  3. Veți păstra toată informația personal depre profil, incluzând numele și parola securizate și confidențiale cu strictețe. Acceptați să ne anunțați imediat ce ați aflat de orice utilizare neautorizată a Platformei.
  4. Sunteți obligat să furnizați KYC înainte de prima dvs. retragere, ceea ce înseamnă că trebuie să furnizați o copie a actului dvs. de identitate și o copie a facturii de utilitate sau a unui extras bancar.
  5. Sunteți singurul responsabil pentru a verifica dacă utilizarea serviciului nostru este legală în țara dvs.
 4. Ustilizarea platformei
  1. Vă asumați responsabilitatea de a utiliza Platforma numai în scopuri legitime pentu pariere și în conformitate strictă cu acești Termeni. Nu este posibil să nu utilizați Platforma dacă o astfel de utilizare este considerată ilegală în jurisdicția în care vă aflați.
  2. Sunteți pe deplin responsabil și răspunzător pentru toate pariurile și toate profiturile, pierderile și alte responsabilități, inclusiv (dar fără a se limita la) alegerea pariurilor, exactitatea, sumele mizate și stabilirea și/sau respectarea oricăror limite de pariere aplicabile. Înțelegeți și acceptați că ați putea pierde bani în pariuri și că vă asumați întreaga responsabilitate pentru aceste pierderi. VIP-IBC nu va fi în niciun caz răspunzător pentru astfel de pierderi.
  3. Sunteți responsabil pentru înțelegerea conținutului și funcționării Platformei, inclusiv a funcționalității Software-ului.
  4. Acceptați că veți:
   1. asigura cooperare și asistență necesară în legătură cu prevederile Platformei și să investigați orice întrerupere, defecțiune, eroare sau problemă de securitate;
   2. furnizeza toate datele și alte informații necesare în mod rezonabil în legătură cu acești termeni, inclusiv informațiile de acces la securitate și interfețele software-ului cu orice aplicații de afaceri relevante și vă veti asigura că toată informația furnizată este adevărată, exactă, completă și nu induce în eroare în vreun aspect material; șI
   3. îndeplini obligațiunile la timp și eficient și ne veți anunța imediat despre orice încălcare reală sau suspectată.
  5. Dacă nu reușiți să îndepliniți vreuna dintre obligațiile menționate mai sus, nu vom fi răspunzători pentru nici o întârziere, pierdere sau daună rezultată din astfel de neîndepliniri sau de la utilizarea informațiilor sau materialelor furnizate de dvs.
  6. Dacă venitul în urma investițiilor dvs. la un moment dat este anormal de ridicat sau dacă comportamentul dvs. de pariere depășește cu mult norma, ne rezervăm dreptul de a ridica comisionul pentru pariuri și transferuri.
 5. Dependența de datele Platformei
  1. Informațiile disponibile pe Platformă associate cu prețul indicat și volumul oferit de Bookmaker-i ("Oferta (Ofertele)") sunt furnizate pe bază "așa cum este" și VIP-IBC nu face nici o declarație și nu oferă garanții cu privire la precizia acestor informații.
  2. Sunteți de acord că VIP-IBC nu poartă nici o răspundere pentru inexactitățile din Oferte. Acceptați că toate ofertele sunt doar invitații, prin urmare, nu putem garanta disponibilitatea sau starea actuală a ofertei atunci când plasați un pariu
 6. Suspendarea și înteținerea & Platformei
  1. Ne rezervăm dreptul de a limita, suspenda sau înceta accesul la platformă fără răspundere:
   1. dacă considerăm că acțiunea este necesară pentru a vă proteja pe dvs. sau interesele noastre sau interesele oricărei părți terțe (inclusiv clienții noștri) și/sau pentru a proteja securitatea sau funcționarea sistemelor sau rețelei platformei sau a VIP-IBC sau cele ale clienților noștri;
   2. dacă ați încălcat oricare din Termeni sau credem în mod rezonabil că ați încălcat sau sunteți pe cale să-i încălcați;
   3. dacă nu reușiți să colaborați cu noi în legătură cu orice încălcare suspectată sau reală a Termenilor; sau
   4. dacă suntem obligați să facem acest lucru conform legii sau în conformitate cu o cerere a oricărei autorități guvernamentale sau de reglementare.
  2. Este posibil să suspendăm întreaga sau orice parte a Platformei în scopul reparării, întreținerii sau îmbunătățirii. Vom furniza o notificare prealabilă, în timp rezonabil, cu privire la suspendări ori de câte ori este posibil și vom depune eforturi rezonabile pentru a menține la minimum aceste suspendări. Dacă suntem forțați să suspendăm din cauza unui defect sau a unui compromis din partea dvs., suspendarea va continua până când problema va fi rectificată la satisfacția noastră rațională.
 7. Excludere
  1. Recunoașteți și acceptați faptul că, datorită naturii platformei, nu putem promite că va fi lipsită de erori, va fi imună la riscurile de securitate sau va fi disponibilă în mod neîntrerupt. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a menține acuratețea și disponibilitatea Platformei, dar nu putem oferi nici o garanție în ceea ce privește acest aspect.
  2. Sunteți de acord și acceptați că nu vom avea nici o răspundere pentru eventualele dificultăți neprevăzute, defecte sau alte erori în Platformă (inclusiv Software-ul). [Fără a aduce atingere celor de mai sus, sunteți de acord în mod special că nu vom avea nici o răspundere cu privire la orice pierdere (inclusiv, dar fără a se limita la, orice pierderi legate de jocurile de noroc) pe care le-ați putea suferi ca urmare a dependenței dvs. de orice date de pe Platformă (inclusiv, notificarea respingerii sau neexecutarea oricărei tranzacții), cu excepția cazului în care ne trimiteți o cerere anterioară pentru a verifica exactitatea datelor menționate și ne-o confirmăm din neglijență ca fiind exactă. Orice astfel de răspundere este totuși supusă limitărilor și excluderilor prevăzute în clauza 10 de mai jos.]
  3. Sunteți de acord și acceptați că nu vom avea nici o răspundere pentru orice eșec sau întârziere în legătură cu dvs. cu privire la
   ( i) gestionarea și întreținerea contului (conturilor) dvs. de pariuri, inclusiv (dar fără a se limita la) orice neasigurare a disponibilității și veridicității fondurilor,
   ( ii) controlul și verificarea tuturor pariurilor, inclusive (dar fără a se lmita la) statutul lor și precizia acestora, și/sau
   (iii) oricare alte aspecte ăn legătură cu selecția pariurilor,
   Recunoașteți și acceptați că aveți acces la alte conturi decât prin intermediul Platformei și sunteți de acord că sunteți responsabil de monitorizarea și verificarea regulată a tuturor aspectelor activității dvs. de pariere prin alte mijloace.
  4. Nu suntem responsabili pentru niciun acces neautorizat la datele dvs. sau pentru utilizarea neautorizată a platformei [cu excepția cazului în care accesul sau utilizarea este rezultatul neîndeplinirii obligațiilor noastre de securitate în mod rezonabil].
 8. Proprietate
  1. www.vip-ibc.com este proprietatea VIP-IBC.com, incluzând (dar fără a se limita la) toate drepturile privind datele, drepturile asupra bazei de date, drepturile de proprietate intelectuală și conținutul aferent, cu excepția informațiilor referitoare la Oferte. Nu aveți drepturi la Platformă sau Software, altele decât dreptul limitat de utilizare, astfel cum este prevăzut în clauza 4 de mai sus.
  2. Acceptați și confirmați că, doar cu excepția cazului în care legislația în vigoare permite acest lucru sau dacă a existat un acord prealabil exprimat cu noi, nu veți:
   1. încerca să copiați, să modificați, să duplicați, să creați lucrări derivate din, să reflectați, să republicați, să descărcați, să afișați, să transmiteți sau să distribuiți una sau toate porțiunile platformei sau orice documentație („Documenație”) (după caz) sau asociată sub orice formă, mijloac media sau prin alte mijloace; sau
   2. încerca să inversați compilarea, dezasamblarea, ingineria inversă sau reduceți la forma umană percepută oricare sau toate părțile Software-ului; sau
   3. accesați oricare sau toate părțile Platformei și / sau Documentației pentru a construi un produs sau serviciu care concurează cu Platforma și / sau Documentația; sau
   4. să utilizezați platforma pentru a furniza servicii părților terților; sau
   5. licenția, vânde, închiria, oferi în chirie, transfera, aloca, distribui, afișa, dezvălui sau să exploatați într-un alt mod comercial, sau oricare alt mod pentru a face platforma (sau oricare parte a acesteia) disponibilă pentru părți terțe.
   6. încearcă să obțină sau să asiste terțe părți în obținerea, accesul la Platformă, altfel decât printr-un acord cu noi.
 9. Despăgubire
  Sunteți de acord să vă protejați, să vă despăgubiți și să nu ne acuzați de reclamații, acțiuni, proceduri, pierderi, daune, cheltuieli și costuri (incluzând dar fără a se limita la costurile de judecată și taxele legale) care decurg din sau în legătură cu utilizarea Platformei și /sau încălcarea sau nerespectarea acestor Termeni.
 10. Limitări
  1. Cu excepția prevederilor prevăzute în acești Termeni, toate garanțiile, declarațiile, condițiile și toți ceilalți termeni de orice natură (indiferent de statutul sau de dreptul comun) sunt excluse, în măsura în care legislația aplicabilă permite acest lucru.
  2. Nimic din acest acord nu exclude răspunderea:
   ( i) pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră;
   ( ii) pentru fraudă sau denaturare frauduloasă; sau
   (iii) orice care nu este exclus în conformitate cu legea aplicabilă.
  3. Sunteți de acord că:
   ( i) sunteți doar utilizator autorizat
   ( ii) drepturile dvs. de a utiliza Platforma sunt derivate exclusiv din drepturile titularului contului VIP-IBC sub a cărui autoritate vi se eliberează un nume de utilizator și o parolă ("Titularul de cont")
   (iii) VIP-IBC poartă răspunderea exclusivă pentru Titularul de cont și
   (iv) nu veți avea drepturi față de VIP-IBC, contractuale sau de altă natură și, prin prezenta, renunțați în mod necondiționat la toate aceste drepturi. Fără prejudiciul celor expuse și sub rezerva dispozițiilor de la punctele 10.2 și 10.3:
   1. VIP-IBC nu poartă răspundere pentru prejudiciu (inclusiv neglijență sau încălcarea obligațiunilor legale), contract, înșelăciune, restituire sau contrariul, pentru pierderea profitului (direct sau indirect), pierderea afacerii, epuizarea fondului comercial și/sau denaturarea datelor sau a informațiilor sau pierderi pur economice sau pentru orice pierdere specială sau indirectă a costurilor, daunelor sau cheltuielilor, care pot apărea.
 11. Încheiere
  1. Fără a aduce prejudicii altor drepturi pe care le-am putea avea, putem întrerupe imediat accesul la platformă și fără nici o răspundere, în orice caz, inclusiv:
   1. încălcarea oricărui termen al Politicii de utilizare acceptabilă;
   2. orice încălcare semnificativă a oricăruia dintre acești termeni, care este iremediabilă sau (dacă este rambursabilă) nu este remediată în termen de 30 de zile de la notificarea scrisă a încălcării;
   3. incapacitatea de a vă plăti datoriile în momentul în care acestea devin scadente sau dacă intrăți în proceduri de insolvență sau de administrare, faceți un acord cu creditorii sau luați sau suferiți orice acțiune similară în orice jurisdicție; sau
   4. dacă furnizați informații false, înșelătoare sau eronate.
 12. Informația cu caracter personal
  Informația furnizată cu caracter personal va fi prelucrată în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate.
 13. Confidențialitate
  1. Acceptați să păstrați în secret orice informație furnizată de noi care are caracter confidențial, și anume orice informație care este de natură privată sau marcate ca atare, inclusiv informații și materiale legate de afacerea noastră, informații financiare, informații despre pariuri și istoria acestora, drepturi de proprietate intelectuală, relațiile cu furnizorii, detaliile clientului și activitățile în conformitate cu acești termeni ("Informații confidențiale"). Pentru a reduce orice dubiu, Platforma și Software-ul (inclusiv toate informațiile și datele aferente) sunt confidențiale.
  2. Acceptați să nu divulgați vreo informație confidențială oricărei părți terțe fără a primi consimțământul din partea noastră scris prealabil, să stocați toate informațiile confidențiale într-o locație sigură atunci când nu este utilizată și să păstrați toate informațiile confidențiale într-o manieră nu mai puțin sigură decât ceea ce aplicați propriei informații de aceeași natură sau de natură similară și să utilizați informațiile confidențiale numai în scopul utilizării platformei în conformitate cu acești Termeni.
  3. Informațiile confidențiale nu vor include informații pe care le puteți demonstra în mod rezonabil
   ( i) cunoscută anterior, fără a avea vero obligație de a o păstra confidențial,
   ( ii) cea dezvoltată independent de dvs., fără referire la informațiile confidențiale;
   (iii) care este sau devine disponibilă publicului larg, fără încălcarea acestor Termeni;
   (iv) care trebuie să fie dezvăluită conform legii, reglementărilor, ordinelor valabile ale unei instanțe sau ale unui alt organ guvernamental, cu condiția că folosiți toate eforturile rezonabile pentru a ne anunța în prealabil despre necesitatea dezvăluirii; sau care este primit în mod legal, fără restricții, împotriva divulgării, de la o parte terță liberă să dezvăluie astfel de informații..
 14. Forță majoră
  Nu vom avea nici o răspundere pentru întârzieri sau eșecurile rezultate din circumstanțe pe care nu le putem controla.
 15. Amendamente
  Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări acestor Termeni în orice moment, fără o notificare prealabilă. Prin urmare, este responsabilitatea dvs. să verificați din când în când acești termeni pentru a vă asigura că sunteți de acord cu aceștia și că utilizarea continuă a Platformei și a Software-ului va fi considerată acceptabilă de orice schimbări pe care le-am putea face.
 16. Atribuiri
  Drepturile acordate în conformitate cu acești Termeni sunt personale pentru dvs. și nu le puteți vinde, atribui, delega, subcontracta, amaneta, debita sau transfera în vreun fel drepturile sau obligațiile dvs. fără acordul nostru prealabil scris. VIP-IBC poate oricând să vă aloce, să revizuiască, să delege, să subcontracteze, să amaneteze, să perceapă sau să transfere orice sau oricare dintre drepturile și obligațiile sale în baza prezentului Contract fără consimțământul dumneavoastră.
 17. Întregul acord
  Confirmați că nu ați acceptat acești Termeni pe baza oricărei reprezentări care nu sunt prezentată în aici. Nici un termen nu exclude răspunderea pentru fraudă.
 18. Decalaj
  Dacă o prevedere a acestor Termeni este interzisă prin lege sau judecată de o instanță ca fiind ilegală, nulă sau inaplicabilă, dispoziția va fi, în măsura în care este necesar, separată de acești Termeni și făcută în mod ineficient, pe cât posibil, fără a modifica prevederile rămase, și nu va afecta în nici un fel alte circumstanțe sau valabilitatea sau executarea acestor Termeni.
 19. Legea și jurisdicția
  Acești Termeni (și orice litigiu, controversă, procedură sau revendicare de orice natură care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni) este reglementată și interpretată în conformitate cu legea Engleză. Părțile sunt de acord că Instanțele Engleze au competența exclusivă de a audia și de a soluționa orice acțiune, proces, procedură sau litigiu în legătură cu acești termeni și de a se supune irevocabil jurisdicției acestei instanțe.
 20. Pariurile Combinate: Reguli
  1. Avem dreptul să limităm șirul evenimentelor disponibile pentru pariurile combinate.
  2. Pariul maxim a unei combinații va fi stabilită la discreția noastră, atașată în cupon. Necesitatea unei mize minime poate fi aplicată.
  3. Plata minimă pentru pariurile combinate într-o zi calendaristică (GMT) este de 20.000 euro (sau echivalent în altă valută). Perioada de timp pentru setarea unui pariu combinat este determinat de momentul în care noi îl setăm. Pariul combinat va fi închis la scurt timp dupa ce rezultatul este determinat (adică după ce primul pariu a fost pierdut, sau ultimul câștigat). Cu toate acestea, nu oferim nici o garanție la timpul de închidere a combinației.
  4. Limita maximă de plată se aplică la orice client sau grup de clienți care acționează împreună, susținând aceeași combinație de selecții, indiferent dacă aceste pariuri sunt sau nu separate, la o varietate de sume, în zile și prin conturi diferite. Dacă considerăm că anumite pariuri au fost plasate într-un mod, plata totală a tututor acestor pariuri combinate va fi limitată la o unică plată maximă.
  5. Fiecare pariu din combinație va fi plasat în dependență de rezultatul jocului, indiferent de orice descalificare sau modificare ulterioră a rezultatului (cu excepția cazului în care se anunță o modificare în termen de 24 de ore de la soluționarea inițială a unuia dintre pariuri pentru a corecta o eroare în raportarea rezultatului).
  6. Dacă nu este disponibil nici un rezultat oficial a uneia dintre combinatii, rezultatul va fi determinat folosind informații din surse independente. În astfel de cazuri, orice informație nouă intră în domeniul public în 48 de ore de la plasare, atunci (acționând rezonabil): (i) dacă pariurile ar trebui să fie replasate pe baza acestei noi informații; sau (ii) dacă așteptați sau nu mai multe informații înainte de a decide dacă restabiliți sau replasați pariurile din combinație. Orice informație care intră în domeniul public la mai mult de 48 de ore de la stabilirea unei oferte nu va fi luată în considerare de către noi (indiferent dacă această informație ar fi putut conduce sau nu la un rezultat diferit).
  7. În caz de incertitudine a oricărui rezultat potențial, deținem dreptul de a suspenda oricare selecție din combinație pentru o perioadă nelimitată până când incertitudinea poate fi rezolvată spre satisfacția noastră. Ne rezervăm dreptul de a anula orice selecție din combinație în care nesiguranța privind plasarea pariului nu poate fi rezolvată.
  8. În cazul schimbării situației în timpul jocului, deținem dreptul la anularea parților combinației, acolo unde există o diferență rezonabilă în ceea ce privește probabilitatea rezultatelor ca urmare a acestei schimbări, pe care o vom determina la discreția noastră.
  9. În caz de amânare, a unui eveniment sau că nu începe așa cum a fost programat sau începe în aceeași zi (ora locală a evenimentului), atunci combinațiile sau selecțiile din combinație vor fi anulate și combinația va fi recalculată, cu șansele reduse, pe baza combinațiilor rămase active.
  10. Pot fi aplicate sume minime și maxime necesare pentru pariurile combinate.
  11. Deținem dreptul de a înversa sau modifică combinația în cazul în care pariu a fost plasat incorect. Acest lucru poate duce la modificări ale contului Dvs. pentru reflectarea modificărilor de plasare și dacă nu există suma suficientă în contul Dvs., vă putem solicita să face un depozit în contul Dvs. pentru a rezolva balanțul restant.
  12. Cotele pentru fiecare selecție din combinație pot fi rotunjite pentru afișare (de exemplu, rotunjite la două zecimale). Cu toate acestea, atunci când calculăm plata unei combinații, vom folosi cotele exacte ale fiecărei selecții pentru a determina plata exactă.
  13. Putem limita sau nu permite anumite jocuri pentru combinații, la discreția noastra.
  14. Ne rezervăm dreptul de a anula pariurile combinate aceluiași joc dacă găsim că această opțiune de pariu este abuzată.
  15. Dacă unul sau mai multe pariuri din combinație sau pariurile parțiale din combinație sunt fie o apăsare, o anulare sau deja au fost anulate din orice motiv, combinația va fi recalculată, cu cote reduse, pe baza celorlalte jocuri rămase active. De exemplu, dacă una (sau mai multe) selecții ar trebui să se anuleze, atunci cotele pentru acea selecție se vor înversa la 1,00.
  16. Dacă toate selecțiile ar trebui să câștige, atunci combinația este câștigătoare și va fi plătită la cotele combinate ale celor două sau mai multe selecții. Dacă una (sau mai multe) selecții nu ar putea câștiga, combinația este pierdută.