SUNT VALABILE ȘI FUNCȚIONEAZĂ! Pariurile combinate au fost adăugate la platforma noastră VIP-IBC! Abonați-vă ACUM pentru a avea acces!

Politica de utilizare acceptabilă

Informația de mai jos este IMPORTANTĂ și obligatorie din punct de vedere JURIDIC - Citiți cu atenție

Această politică de utilizare acceptabilă (PUA) guvernează utilizarea de către dvs. a site-ului web www.vip-ibc.com. Cu excepția cazului în care se indică altfel, termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acest document trebuie să conțină definițiile stabilite în termeni noștri generali. Prin utilizarea sau aplicarea pentru utilizare a platformei (www.vip-ibc.com), sunteți de acord să respectați termenii acestui PUA, care este inclus în orice acord între dvs. și BET-IBC.

Utilizări interzise - Prezentare generală

Puteți utiliza Platforma numai în scopuri legale. Nu aveți voie să o utilizați:

 • În orice mod care ar putea încălca orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă;
 • În orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are vreun scop sau efect ilegal;
 • În scopul de a dăuna sau de a încerca să dăunați cuiva, inclusiv minorilor, sau în orice mod care va încălca sau ar putea încălca drepturile personale ale altora;
 • În orice mod care va încălca sau ar putea încălca drepturile de autor, mărcile comerciale, secretul comercial sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale altora;
 • Pentru a o transmite sau a împuternici trimiterea materialelor publicitare sau promoționale nesolicitate sau neautorizate sau orice altă formă de solicitare similară (spam);
 • În legătură cu orice comportament sau activitate ponegritoare, indecentă, obscenă, ofensivă, amenințătoare sau abuzivă;
 • Pentru a transmite conștient orice date sau a încărca orice material care conține viruși, viermi, bombe cu timp, boți, loggers, spyware, adware sau alte programe dăunătoare sau coduri computerizate similare proiectate să afecteze negativ funcționarea oricărui software sau hardware de calculator;
 • În orice mod care nu este în concordanță cu Termenii noștri.

Interdicții specifice

Fără pagubă adusă totalității principiilor enunțate mai sus, utilizarea inacceptabilă include, dar nu se limitează la următoarele:

 • utilizare care provoacă daună, pagubă sau perturbarea afacerii noastre, inclusiv Platforma și / sau afacerea sau activitățile clienților noștri sau care pot genera ori crea orice răspundere pentru noi sau clienții noștri.
 • utilizarea platformei pentru a manipula o piață de pariuri într-un mod care este legat de un eveniment sportiv ce redă un rezultat complet sau parțial pre-determinat (adică utilizarea atașată la fixarea meciului).
 • utilizarea platformei pentru a paria împotriva oricărei echipe sportive în care, direct sau indirect, aveți un interes, de ex. ca angajat, director, președinte sau acționar.
 • utilizarea oricăror metode sau tehnici de extragere a datelor din Platformă fără consimțământul nostru (de exemplu, răzuirea de date sau exploatarea datelor).
 • practici înșelătoare sau moduri de lucru.
 • acțiuni care restricționează sau împiedică pe oricine să folosească sau să se bucure de platformă.
 • provocarea sau încercarea de a provoca încălcări ale securității sau întreruperi ale comunicațiilor pe Internet (de exemplu, accesarea datelor la care nu sunteți beneficiar predestinat sau conectarea la un server sau un cont pe care nu sunteți în mod expres autorizat să îl accesați).
 • executarea oricărei forme de monitorizare a rețelei care va intercepta date care nu sunt destinate pentru dvs.
 • ignorarea autentificării utilizatorului sau securitatea oricărei gazde, rețele sau cont.
 • interferarea cu sau respingerea serviciului pentru orice utilizator (de exemplu, negarea atacului de serviciu).
 • folosirea oricărei programe / script / comenzi sau trimiterea mesajelor de orice fel, concepute pentru a interfera sau pentru a dezactiva sesiunea terminalului unui utilizator.
 • furnizarea de date false sau incorecte de orice fel.
 • expedierea mesajelor nedorite sau a altor conținuturi publicitare unor persoane care nu au solicitat în mod expres astfel de date.
 • exportarea sau reexportarea datelor sau conținuturilor care încalcă legile privind exportul sau importul sau în lipsa tuturor aprobărilor, licențelor și scutirilor necesare.

Executare

BET-IBC va determina, la discreția sa, dacă a fost încălcat acest PUA de către dvs. În cazul în care a avut loc o încălcare a acestei politici, noi putem lua orice măsură pe care o considerăm potrivită.

Nerespectarea prezentului PUA constituie o încălcare semnificativă a Termenilor și poate încadra oricare dintre următoarele acțiuni:

 • retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului de utilizare a platformei.
 • înlăturarea imediată, temporară sau permanentă a oricăror date, conținut sau alte materiale furnizate de dvs.
 • expedierea unui avertisment către dvs.
 • proceduri legale împotriva dvs. pentru rambursarea tuturor costurilor pe baza unei despăgubiri (inclusiv, dar fără a se limita la, costuri administrative și juridice rezonabile) rezultate din încălcare).
 • continuarea acțiunii legale împotriva dvs.
 • divulgarea acestor informații autorităților de aplicare a legii și altor autorități de reglementare.

Ne înlăturăm răspunderea pentru acțiunile întreprinse ca urmare a încălcărilor acestui PUA. Răspunsurile descrise în această politică nu sunt limitate și putem lua orice altă măsură pe care o considerăm adecvată în mod rezonabil.

Modificări la această politică

Putem revizui această politică de utilizare acceptabilă în orice moment prin modificarea acestei pagini fără o notificare prealabilă. Prin urmare, este responsabilitatea dvs. să verificați din când în când această politică pentru a vă asigura că sunteți de acord cu aceasta, și utilizarea dvs. continuă a platformei și a software-ului va fi considerată acceptabilă de orice modificări pe care le putem aduce acestei politici.

Renunțare și dezacord

Orice neîndeplinire sau întârziere în exercitarea sau executarea acestei politici nu constituie o renunțare la această politică sau la orice alt drept sau remediu.

Întrebări?

Dacă aveți întrebări referitoare la respectarea acestui PUA, vă rugăm să contactați BET-IBC la vip@bet-ibc.com