IT's UP AND RUNNING! Accumulator betting has been added to our VIP-IBC platform! Subscribe NOW to be given access!

Polityka prywatności

Informacje poniżej są WAŻNE i PRAWNIE WIĄŻĄCE – Przeczytaj je uważnie

My, BET-IBC, zobowiązujemy się chronić i szanować twoją Prywatność.

Ta polityka (wraz z Regulaminem i Polityką Akceptowalnego Użycia) wyznacza podstawę, na bazie której jakiekolwiek dane personalne gromadzone przez nas lub dostarczone nam przez ciebie, są przetwarzane. Prosimy o dokładne przeczytanie następującej polityki, żeby zrozumieć nasze zapatrywania i praktyki dotyczące twoich danych osobowych i jak je traktujemy.

W ramach Ustawy o Ochronie Danych z 1998 roku (Ustawa), kontrolerem danych jest BET-IBC. Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną na Seszelach, Mahe, Providence, Rue de la Perle, Global Gateway 8.

Informacje, które możemy gromadzić

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane o tobie:

 • informacje, które nam przesyłasz, w tym informacje przesłane przez naszą stronę („nasza „Strona”) i/lub naszą platformę przez Stronę („Platforma”). To obejmuje informacje dostarczone podczas rejestracji użytkownika na Stronie lub Platformie. Możemy także poprosić cię o dodatkowe informacje, kiedy raportujesz problem i możemy nagrywać rozmowy telefoniczne z tobą;
 • jeśli kontaktujesz się z nami, możemy zapisać ten kontakt i powiązaną z nią korespondencję (w tym emaile);
 • szczegóły transakcji, które przeprowadzasz przez naszą Platformę;
 • szczegóły twoich odwiedzin na naszej Stronie (w tym, ale nie ograniczone do ruchu w sieci, lokalizacji, weblogów i innych danych o komunikacji, jeśli jest to wymagane do celów naszej księgowości lub w innym celu) oraz zasoby, do których masz dostęp.

Adresy IP i cookies

Zgromadzimy informacje o twoim użytkowaniu Platformy, w tym, jeśli dostępne, twój adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki, w celu administracji systemu i raportowania.

Możemy pozyskać informacje poprzez używanie plików cookie, które są przechowywane na twardym dysku twojego komputera. Cookies zawierają informacje, które są przenoszone na twardy dysk twojego komputera. Pomagają nam one w ulepszaniu naszej Strony i Platformy oraz w zapewnianiu lepszej i bardziej spersonalizowanej usługi. Pozwalają na identyfikowanie użytkowników, monitorowanie użytkowania Platformy i rozpoznawanie, kiedy wracasz na naszą Stronę.

Możesz odmówić zaakceptowania plików cookie poprzez aktywowanie ustawienia na twojej przeglądarce, które pozwala na odmawianie instalacji cookies. Jednak, jeśli to zrobisz, możesz nie mieć dostępu do niektórych części naszej strony. Jeśli nie dopasujesz ustawień odrzucających cookies w swojej przeglądarce, nasz system będzie wysyłać cookies, kiedy logujesz się na naszą Stronę.

Gdzie przechowujemy twoje dane personalne

Podejmiemy wszystkie niezbędne w ramach rozsądku kroki, żeby upewnić się, że twoje dane są zabezpieczone i są przetwarzane zgodnie z tą polityką prywatności.

Niestety, przesyłanie informacji przez internet nie jest w pełni bezpieczne. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby chronić twoje dane osobowe, jednak nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa twoich danych przesyłanych na naszą stronę; każde tego rodzaju przesyłanie ma miejsce na twoje ryzyko. Po uzyskaniu twoich informacji, użyjemy ścisłej procedury i czynników bezpieczeństwa, żeby postarać się ochronić je przed nieautoryzowanym dostępem.

Użytkowanie informacji

Używamy informacji zgromadzonych o tobie w następujących celach:

 • żeby upewnić się, że nasza Platforma jest wyświetlana w najbardziej efektywny sposób na twoim komputerze;
 • żeby zapewnić ci dostęp do naszej Platformy i/lub zapewnić inne usługi, które obiecaliśmy zapewnić (jeśli dotyczy);
 • żeby wypełniać nasze obowiązki powstałe w wyniku jakiegokolwiek kontraktu zawartego pomiędzy tobą i nami;
 • żeby monitorować i weryfikować twoje użytkowanie Platformy i wszelkie należne nam płatności;
 • żeby zapewnić pomoc i utrzymanie naszej Platformy, w tym rutynową konserwację, aktualizacje i inne zmiany Platformy;
 • żeby powiadomić cię o zmianach na naszej Stronie i Platformie.

Możemy także użyć twoich danych w celu skontaktowania się z tobą drogą mailową, pocztową lub telefoniczną.

Ujawnienie twoich informacji

Możemy ujawnić twoje osobiste informacje osobom trzecim:

 • w przypadku, kiedy sprzedajemy lub pozyskujemy jakikolwiek firmy lub aktywa, wówczas możemy ujawnić twoje dane osobowe potencjalnym sprzedawcom lub kupcom takich firm lub aktywów;
 • jeśli VIP-IBC lub istotnie wszystkie aktywy firmy są pozyskane przez stronę trzecią, wówczas twoje dane osobowe przetrzymywane przez nas znajdą się wśród przesyłanych aktyw;
 • jeśli mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić twoje dane osobowe w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych, organów rządowych lub regulacyjnych lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa VIP-IBC, naszych klientów i innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

W przypadkach innych niż wyżej wymienione, nie ujawnimy twoich danych osobowych osobom trzecim bez twojej zgody.

Dostęp do informacji

Ustawa daje ci prawo do dostępu do informacji przetrzymywanej przez nas. Twoje prawo dostępu może być egzekwowane zgodnie z Ustawą. Jakakolwiek prośba o dostęp może być przedmiotem opłaty potrzebnej do pokrycia naszych kosztów dostarczenia danych, które przetrzymujemy o tobie.

Kontakt z nami

Pytania, komentarze i prośby w związku z tą polityką prywatności są mile widziane i powinny być kierowane na vip@bet-ibc.com .