VEĆA OGRANIČENJA OGRANIČENJA: Skype kladionica je dodana na VIP-IBC platformu - kontaktirajte nas kako biste dobili besplatni testni račun

Rokovima i Uslovima

Informacija niže je VAŽNA i PRAVNO OBAVEZUJUĆA - Molimo da pročitate pažljivo

 1. Uvod
  1. Sljedeći uslovi uz naše Politike prihvatljive upotrebe i Privatnosti (koji su inkorporirani i koji navođenjem ovdje postaju sastavni dio ugovora) (zajedno ,,Uslovi’’) upravljaju kompletnom upotrebom platforme za klađenje (,,Platforma’’) pružene od strane VIP-IBC ( ,,mi’’, ,,nas’’ i/ili ,,naš’’) putem svoje internet strane (,,Internet strana’’).
  2. Upotrebom Platforme i softvera uključenog u nju (,,Softver’’), Vi prihvatate da ste pročitali, razumjeli i složili se da budete obavezani ovim Uslovima.
 2. Priroda Platforme
  1. Sve Opklade su između Vas i Kladionica isključivo dok VIP-IBC nije, i neće biti, ni pod kojim uslovima, stranka u ovim Opkladama. VIP-IBC se ne ponaša ili ne nudi sebe kao kladionicu.
 3. Informacije o nalogu
  1. Vi primate k znanju i prihvatate da:
   1. Vaša upotreba Platforme neće prekršiti bilo koji zakon, propis, kod ponašanja, kod prakse ili bilo koju obavezu prema trećoj strani.
   2. Kao pojedinac, Vi priznajete i potvrđujete da imate najmanje 18 godina i da ste zdravog razuma i u potpunosti sposobni da ulazite u pravno obavezujuće pravne ugovore..
  2. Mi nismo ni u kakvoj obavezi da dozvolimo bilo kom entitetu ili osobi da koristi Platformu i zadržavamo pravo da odbijemo dozvolu bilo kojoj osobi ili pravnom entitetu da koristi našu Platformu po našem apsolutnom diskrecionom pravu.
  3. Vi ćete držati sve informacije o nalogu, uključujući korisničko ime(na) i lozinku(e), sigurnim i striktno povjerljivim. Vi se slažete da nas obavijestite , ako postanete svjesni bilo koje neovlašćene upotrebe Platforme.
 4. Upotreba Platforme
  1. Vi preuzimate obavezu da koristite Platformu za legitimne kladioničarske svrhe jedino i isključivo u skladu sa ovim Uslovima. Nije Vam dozvoljeno koristiti Platformu, ako se ovakva upotreba procijeni nelegalnom u jurisdikciji gdje ste Vi locirani.
  2. Vi ste u potpunosti odgovorni i pravno odgovorni za sve Opklade i sve povezane profite, gubitke i druge obaveze, uključujući (ali ne ograničeno na) izbor Opklada, tačnost, uložene iznose i postavljanje i/ili ponašanje u skladu sa bilo kojim primjenjivim limitima klađenja. Vi razumijete i prihvatate da možete izgubiti novac na Opkladama i da snosite punu odgovornost za bilo koje i potpune gubitke. VIP-IBC neće, u bilo kojim okolnostima, biti smatran odgovornim za takve gubitke.
  3. Vi ste odgovorni za razumijevanje sadržaja i funkcionisanja Platforme uključujući i funkcionalnost Softvera.
  4. Vi se slažete da ćete:
   1. nam pružiti punu saradnju i pomoć zahtijevanu u vezi sa odredbama Platforme i istraga bilo kakvih prekida, grešaka, nedostataka ili sigurnosnih pitanja;
   2. obezbijediti sve podatke i druge informacije razumno zatražene u vezi s ovim Uslovima, uključujući sigurnosne informacije o pristupu i softverske interfejse za bilo koje relevantne biznis aplikacije, i osigurati da su sve pružene informacije tačne, precizne, potpune i ne navode na pogrešan put u bilo kom materijalnom pogledu; i
   3. sprovoditi svoje obaveze na blagovremen i efikasan način i obavijestiti nas odmah o bilo kakvim aktuelnim povredama istih ili onih za koje se sumnja da su to.
  5. U slučaju da ne uspijete da sprovedete bilo koju od gore pomenutih obaveza, onda mi nećemo biti odgovorni za odlaganje, gubitak ili štetu proisteklu iz takvog neuspjeha ili iz oslanjanja na informacije ili materijale pružene od strane Vas.
  6. Ako je Vaš PI (Povraćaj Investicije) abnormalno visok ili Vaše kladioničarsko ponašanje izlazi daleko iz norme, mi zadržavamo pravo da povećamo proviziju za klađenje i transfere.
 5. Oslanjanje na podatke Platforme
  1. Informacija dostupna putem Plaforme koja se odnosi na cijenu dionice i obim ponuđena od strane Kladionica (,,Ponuda(e)’’) se pruža na ,,takva kakva jeste’’ bazi i VIP-IBC ne predstavlja i ne daje bilo kakve garancije u vezi sa tačnošću te informacije.
  2. Vi prihvatate da VIP-IBC neće biti odgovoran za netačnosti u Ponudama. Vi prihvatate da su Ponude samo pozivi, dakle, ne može biti garancija o raspoloživosti ili trenutnom statusu Ponude, kada naručujete postavljanje Opklade.
 6. Suspenzija Platforme i amp; Održavanje
  1. Zadržavamo pravo da ograničimo, suspendujemo ili okončamo pristup Platformi bez odgovornosti :
   1. ako smatramo aktivnost neophodnom u razumnoj mjeri zbog zaštite Vaših ili naših interesa ili interesa bilo koje treće partije (uključujući naše klijente) i/ili da bi se zaštitila sigurnost funkcionisanja Platforme ili VIP-IBC-jevih sistema ili mreže ili onih od naših klijenata;
   2. ako ste prekršili bilo koji od Uslova u ovom tekstu ili mi osnovano vjerujemo da ste prekršili ili ćete upravo da prekršite;
   3. ako ne uspijete da sarađujete sa nama u vezi bilo koje povrede Uslova na koju se sumnja ili u vezi stvarne povrede Uslova; ili
   4. ako se od nas zahtijeva da tako uradimo od strane zakona ili u skladu sa zahtjevom bilo kog regulatora ili vladine nadležnosti.
  2. Možemo suspendovati čitavu ili bilo koji dio Platforme u svrhu popravke, održavanja ili poboljšanja. Mi ćemo Vam pružiti razumno obavještenje unaprijed o suspenzijama gdje god je to moguće i učiniti svaki mogući napor da ovakve suspenzije svedemo na minimum. Ukoliko smo primorani da suspendujemo zbog defekta ili kompromisa Vašeg strane, suspenzija će se nastaviti dok se problem ne koriguje do našeg osnovanog nivoa zadovoljstva.
 7. Isključenja
  1. Vi prepoznajete i prihvatate da zbog prirode Platforme, mi ne možemo obećati da neće biti grešaka, da će biti imuna na sigurnosne rizike ili dostupna na neprekidnoj osnovi. Mi ćemo primjenjivati sve osnovane mjere da bismo zadržali tačnost i dostupnost Platforme, ali ne možemo pružiti nikakvu garanciju u vezi sa ovim djelovima.
  2. Vi se slažete i prihvatate da nećemo biti odgovorni ni za kakve zastoje, defekte ili druge greške u Platformi (uključujući Softver).[ Bez obzira na prethodno, vi se konkretno slažete s tim da nećemo biti odgovorni u vezi sa bilo kakvim gubicima (uključujući, ali ne ograničeno na bilo koje kladioničarske gubitke) koji se mogu desiti kao rezultat Vašeg oslanjanja na podatke Platforme (uključujući, ali ne ograničeno na bilo koje netačno obavještenje o odbijanju ili neizvođenju bilo koje transakcije), osim ako niste postavili raniji zahtjev nama da provjerimo tačnost rečenih podataka i mi nepažnjom potvrdimo to kao tačno. Bilo kakva ovakva odgovornost će uprkos tome podlijegati ograničenjima i isključenjima postavljenim u klauzuli 10 niže.]
  3. Vi se slažete i prihvatate da mi nećemo biti odgovorni za bilo kakav neuspjeh ili odlaganje od strane Vas u vezi sa
   ( i) upravljanjem i održavanjem Vašeg/ih kladioničarskih naloga, uključujući (ali ne ograničeno na) bilo kakav neuspjeh da se osigura raspoloživost i adekvatnost sredstava,
   ( ii) provjeravanje i verifikacija svih Opklada, uključujući (ali ne ograničeno na) njihov status i tačnost, i/ili
   (iii) bilo koje druge aspekte izbora Opklada.
   Vi priznajete i prihvatate da imate pristup Vašim kladioničarskim nalozima i drugim putem, osim pomoću Platforme i slažete se da ste Vi odgovorni za redovno nadgledanje i provjeravanje svih aspekata Vaše kladioničarske aktivnosti putem ovih drugih sredstava.
  4. Mi nismo odgovorni za bilo kakav neovlašćeni pristup Vašim podacima ili bilo kakvu neovlašćenu upotrebu Platforme [osim ako su takav pristup ili upotreba rezultat našeg neuspjeha da se ponašamo u skladu sa sigurnosnim obavezama u razumnoj mjeri].
 8. Vlasništvo
  1. www.vip-ibc.com je vlasništvo VIP-IBC.com, uključujući (ali ne ograničeno na) sva prava na podatke, baze podataka, prava intelektualne svojine i povezanog sadržaja sa izuzetkom svih informacija koje se odnose na Opklade. Vi nemate prava na, ili u okviru Platforme, ili Softvera, više nego što su ograničena prava upotrebe definisana klauzulom 4 gore.
  2. Vi prihvatate i potvrđujete da, osim ako primjenjivi zakoni dozvoljavaju tako ili postoji prethodni izraženi dogovor sa nama, Vi nećete:
   1. pokušati da kopirate, modifikujete, duplirate, kreirate derivativne radove, okvirno koristite, kopirate ponašanjem, ponovo objavljujete, skidate, prikazujete, prenosite ili distribuirate bilo koji ili sve djelove Platforme ili bilo koje povezane ili pridružene dokumentacije (,,Dokumentacija’’) (kao što je primjenjivo) u bilo kom obliku ili putem medija ili na bilo koji način; ili
   2. pokušati zamijeniti, skupljati, fragmentirati, zamijeniti inžinjera ili drugačije smanjiti na ljudski uočljiv oblik, bilo koji ili sve djelove Softvera; ili
   3. pristupati bilo kom ili svim djelovima Platforme i/ili Dokumentacije s ciljem pravljenja proizvoda ili usluge koja je konkurencija Platformi i/ili Dokumentaciji; ili
   4. koristiti Platformu da se pruže usluge trećim licima; ili
   5. licencirati, prodavati, izdavati, davati pod zakup, dodjeljivati, distribuirati, prikazivati, otkrivati ili drugačije komercijalno eksploatisati, ili na drugi neki način činiti Platformu (ili bilo koji njen dio) dostupnom trećoj strani; ili
   6. pokušati dobiti, ili asistirati trećim stranama u dobijanju pristupa Platformi na drugi način, osim kako je predviđeno dogovorom s nama.
 9. Obeštećenje
  Vi se slažete da branite, obeštetite i činite nas sigurnim protiv žalbi, aktivnosti, postupaka, gubitaka, šteta, troškova i koštanja (uključujući, ali ne ograničeno na sudske troškove i pravne naknade) koje proističu iz ili u vezi sa Vašom upotrebom Platforme i/ili Vašom povredom ili ponašanjem koje nije u skladu sa ovim Uslovima.
 10. Ograničenja
  1. Osim ako nije jasno i specifično zaključeno u ovim Uslovima, sve garancije, zastupanja, uslovi i svi ostali uslovi bilo koje vrste (kakvu god vrstu nameće statut ili opšte pravo) su, do najviše moguće mjere dozvoljeno primjenjivim zakonodavstvom, isključene.
  2. Ništa u ovom ugovoru ne isključuje odgovornost:
   ( i) za smrt ili ličnu povredu prouzrokovane našom nepažnjom
   ( ii) za prevaru ili nelegalno pogrešno predstavljanje, ili
   (iii) šta god ne smije biti isključeno prema primjenjivom pravu.
  3. Vi se slažete da:
   ( i) da ste Vi ovlašćeni korisnik samo
   ( ii) Vaša prava da koristite Platformu proističu jedino iz prava imaoca VIP-IBC naloga uz čiju dozvolu ste dobili korisničko ime i lozinku (,,Vlasnik Naloga’’)br /> (iii) VIP-IBC-jeva isključiva odgovornost će biti prema Vlasniku Naloga, i
   (iv) Vi nećete imati prava u odnosu na VIP-IBC, ugovornih ili drugačije, i Vi ovdje jasno i bezuslovno negirate sva takva prava. Ne dovodeći u pitanje prethodno i shodno klauzulama 10.2 i 10.3:
   1. VIP-IBC se neće smatrati odgovornim za građanski delikt (uključujući nemar ili povredu statutarnih dužnosti), ugovor, nepravilno predstavljanje, restituciju ili drugačije, za bilo koji gubitak profita (direktni ili indirektni),gubitak biznisa, umanjenje ugleda i/ili sličnih gubitaka ili korupciju podataka ili informacija, ili čisti ekonomski gubitak, ili za bilo koje posebne, indirektne ili posljedične troškove gubitka, štete, naknade ili troškove pak koji se pojavljuju.
 11. Okončanje
  1. Ne dovodeći u pitanje nijedno drugo pravo koje bismo mogli imati, mi možemo okončati Vaš pristup Platformi odmah i bez odgovornosti u bilo kojim okolnostima, uključujući::
   1. povredu bilo kojeg uslova Politike prihvatljive upotrebe;
   2. materijalnu povredu bilo kojeg od ovih Uslova koja je nepopravljiva (ukoliko je nepopravljiva), ne uspijeva da se koriguje u roku od 30 dana od pisanog obavještenja o povredi;
   3. nesposobnost da se plate Vaši dugovi kad dolaze na naplatu ili ako uđete u nesolventnost ili administrativne postupke, pravite aranžmane s kreditorima ili preduzimate ili trpite bilo kakvu sličnu ili analognu aktivnost u Vašoj jurisdikciji; ili
   4. nam pružate bilo kakve neistinite informacije, one koje navode na pogrešan zaključak ili na drugi način netačne informacije.
 12. Privatnost
  Lične informacije koje nam pružate, će biti procesuirane u skladu sa našom Politikom Privatnosti.
 13. Povjerljivost
  1. Vi se slažete da držite tajnim i povjerljivim informacije primljene od nas, dakle bilo koju informaciju koja je povjerljiva po prirodi ili je označena kao takva, uključujući informacije i materijale koji se odnose na naš biznis, finansijske informacije, informacije o klađenju i istoriju, prava intelektualne svojine, poslovne procese, odnose sa dobavljačima, detalje o klijentima i aktivnostima shodno ovim Uslovima (,,Povjerljive informacije''). Iz razloga uklanjanja bilo kakve sumnje, Platforma i Softver (uključujući sve povezane informacije i podatke) su povjerljivi.
  2. Vi se slažete da ne otkrivate nikakve Povjerljive informacije bilo kojoj trećoj strani bez naše prethodne saglasnosti, da čuvate sve Povjerljive informacije na sigurnoj lokaciji kada se ne upotrebljavaju i da ćete čuvati sve Povjerljive informacije na način ništa manje siguran od onog koji primjenjujete na Vaše sopstvene povjerljive informacije iste ili slične prirode, i da ćete koristiti Povjerljive informacije samo u svrhu upotrebe Platforme u skladu sa ovim Uslovima .
  3. Povjerljive informacije neće uključivati informacije koje možete iskazati na razumnoj osnovi
   ( i), kao što Vam je ranije poznato bez ikakve obaveze da to držite povjerljivim,
   ( ii) kao nezavisno razvijeno od strane Vas ne dovodeći u pitanje Povjerljive informacije;
   (iii) što je ili postaje dostupno javnosti na način da se ne povređuju ovi Uslovi;
   (iv) što se zahtijeva da bude otkriveno od strane zakona, propisa, validnom naredbom suda ili drugog vladinog tijela, pod uslovom da ćete Vi učiniti sve osnovane napore da nas obavijestite unaprijed o ovakvim zahtijevanim otkrivanjima; ili o onom što je pravno primljeno bez ograničenja, a odnosi se na to da se ne otkriva, od strane treće strane slobodne da otkrije ovakve informacije.
 14. Viša sila
  Ne smatramo se odgovornim za bilo kakva odlaganja ili neuspjehe koji proizilaze iz okolnosti koje su izvan naše kontrole.
 15. Izmjene
  Mi zadržavamo pravo da izvršimo izmjene ovih Uslova u bilo koje doba bez prethodne najave. Dakle, Vaša je odgovornost da s vremena na vrijeme provjeravate ove Uslove da biste osigurali da se slažete s njima, a nastavljena upotreba Platforme i Softvera će se smatrati Vašim pristankom na bilo koje promjene koje mi moguće izvršimo.
 16. Dodjeljivanje
  Prava dodijeljena ovim Uslovima su lično za Vas i Vi ih ne smijete prodavati, dodjeljivati, delegirati, podugovarati, davati kao hipoteku, naplaćivati ili na bilo koji drugi način prebacivati bilo koje od Vaših prava i obaveza bez našeg prethodnog pristanka u pisanoj formi. VIP-IBC može u bilo kom trenutku dodijeliti, obnoviti, podugovoriti, dati kao hipoteku, naplatiti ili na bilo koji način prenijeti bilo koje od njegovih prava i obaveza po ovom Ugovoru bez Vašeg pristanka.
 17. Čitav ugovor
  Vi potvrđujete da niste ugovorili ove Uslove na bazi bilo kakvog zastupanja koje nije jasno izraženo ovdje. Nijedan uslov ovdje ne isključuje odgovornost za prevaru.
 18. Raskid
  Ako se bilo koja odredba ovih Uslova zabrani zakonom ili procijeni od strane suda nezakonitom, ništavom ili nesprovodivom za postupanje po njoj, odredba se, do zahtijevanog nivoa, isključuje iz ovih Uslova i smatra neefektivnom što je najdalje moguće bez mijenjanja preostalih odredaba i ni na koji način ne utiče na bilo koje druge okolnosti ili validnost ili pravno obavezujuću snagu ovih Uslova.
 19. Pravo i jurisdikcija
  Ovi Uslovi (i bilo koje mimoilaženje, kontroverza, postupci ili tvrdnje bilo koje prirode koje proizilaze iz ili su na bilo koji način povezane sa ovim Uslovima) se upravljaju i razumijevaju u skladu s engleskim zakonom. Strane se slažu da će engleski sudovi imati isključivu jurisdikciju da saslušaju i riješe bilo kakvu aktivnost, pravni problem, postupak ili neslaganje u vezi sa ovim Uslovima i neopozivo se predaju jurisdikciji ovog suda.