Confirmed restart dates: Armenia 23/05, Belarus 23/05, Czech Republic 23/05, Costa Rica 23/05, Estonia, 23/05, Denmark 28/05, Hungary 30/05, Portugal 04/06, Austria 05/06, Bulgaria 05/06, Croatia 06/06, Greece 06/06, Spain 11/06, Turkey 12/06, England 17/06, Italy 20/06

Neteller

Digitalni novčanik koji Vam dozvoljava da vršite brza i sigurna plaćanja internetom. Ovlašćen je i regulisan od strane the UK Financial Conduct Authority (FCA) i postoji protokol verifikacije Dva Koraka raspoloživ za svaki nalog. Molimo Vas da nas kontaktirate putem Dopisivanja uživo, Skype ili e-mail/a na support@vip-ibc.com za adresu koju treba koristiti za transakciju s nama.

Naknada
Naknada
Euro
30
1.5%
30
1%
1-2 sati
USD
30
5%
30
5%
1-2 sati

Nemate Neteller nalog još?

Molimo da imate u vidu:

  1. Za bilo koje depozite koje primamo manje od 100 EUR ili ekvivalentno u drugoj valuti, postojaće naknada od 5 EUR obavezna.
  2. Sve transakcije ispod 100 EUR-a (ili protuvrijednost iznosa u drugim valutama) podliježu višim naknadama.
  3. Zahtjev za više od 1-og povlačenja nedeljno (po povlačenju) uzrokuje naknadu od 3% za sve valute.
  4. Negenerisanje 1 X promet prije zahtjeva za povlačenje će, takođe, rezultirati naknadom od 7.5% za sve valute.