ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ! Το Συνδυαστικό Στοίχημα προστέθηκε στην VIP-IBC πλατφόρμα μας! Κάντε εγγραφή ΤΩΡΑ για να αποκτήσετε πρόσβαση!

Όροι Χρήσης

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ και ΝΟΜΙΚΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ – Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

 1. Εισαγωγή
  1. Οι ακόλουθοι όροι, μαζί με την Πολιτική Ορθής Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου (οι οποίες συμπεριλαμβάνονται εξ’ αναφοράς στο παρόν κείμενο) (μαζί, «Όροι») διέπουν την χρήση της στοιχηματικής πλατφόρμας («Πλατφόρμα») η οποία παρέχεται από την VIP-IBC («εμείς» ή/και «δική μας») μέσω της Ιστοσελίδας μας (‘Ιστοσελίδα’).
  2. Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα, και το λογισμικό που συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτή («Λογισμικό») αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεστε απ’ αυτούς τους Όρους.
 2. Φύση της Πλατφόρμας
  Όλα τα Στοιχήματα αφορούν Εσάς και τους Bookmakers μόνο ενώ η VIP-IBC δεν έχει, και δεν θα έχει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμμετοχή σ’ αυτά. Η VIP-IBC δεν ενεργεί σαν, ούτε παρουσιάζεται ως, bookmaker.
 3. Πληροφορίες Λογαριασμού
  1. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι:
   1. Η χρήση της Πλατφόρμας από εσάς, δεν θα παραβιάσει οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, κώδικα συμπεριφοράς, πρακτική ή οποιαδήποτε υποχρέωση προς οποιοδήποτε τρίτο άτομο.
   2. Ως άτομο, αναγνωρίζεται και επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε σώας τας φρένας και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
  2. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε άτομο ή νομική οντότητα την χρήση της Πλατφόρμας και διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε άτομο ή νομική οντότητα να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα.
  3. Θα διατηρείτε όλες τις πληροφορίες του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, ασφαλή και εμπιστευτικά. Συμφωνείτε να μας ενημερώσετε άμεσα αν πέσει στην αντίληψη σας οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη χρήση της Πλατφόρμας.
  4. Θα πρέπει να δώσετε απόδειξη ταυτότητας πριν κάνετε την πρώτη σας ανάληψη. Δηλαδή θα πρέπει να δώσετε ένα αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας και ένα αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή εξτρε τράπεζας.
  5. Είστε  ο μόνος που έχει την ευθύνη του ελέγχου αν η χρήση της υπηρεσίας μας είναι νόμιμη στη χώρα σας.
 4. Χρήση της Πλατφόρμας
  1. Αναλαμβάνετε την ευθύνη να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα για νόμιμο στοιχηματισμό μόνο σε συμφωνία με τους παρόντες Όρους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα αν τέτοια χρήση θεωρείται ως παράνομη από το νόμο στην περιοχή όπου κατοικείτε.
  2. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλα τα Στοιχήματα και όλα τα σχετικά κέρδη, ζημίες και άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς περιορισμό) της επιλογής Στοιχημάτων, της ακρίβειας, των ποσών που παίζετε και τον ορισμό ή/και την αποδοχή οποιονδήποτε ορίων στοιχηματισμού. Κατανοείτε και δέχεστε ότι μπορεί να χάσετε χρήματα σε Στοιχήματα και ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες. Η VIP-IBC δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τέτοιες ζημίες.
  3. Είστε υπεύθυνοι για την κατανόηση του περιεχομένου και της λειτουργίας της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικότητας του Λογισμικού.
  4. Συμφωνείτε ότι θα:
   1. παρέχετε την πλήρη συνεργασία και βοήθεια σας που απαιτείται σε σχέση με τις προβλέψεις της Πλατφόρμας και την έρευνα οποιωνδήποτε διακοπών, λαθών και ζητημάτων ασφαλείας.
   2. μας παρέχετε όλα τα δεδομένα και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται στα πλαίσια της λογικής σε σχέση με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών πρόσβασης και σύνδεση λογισμικών με οποιαδήποτε επαγγελματική εφαρμογή και να βεβαιώνεστε ότι όλες οι πληροφορίες που μας δίνεται είναι αληθινές, ακριβείς, πλήρεις και όχι παραπλανητικές σε οτιδήποτε ουσιώδες
   3. συμμορφώνεστε με όλες τις υποχρεώσεις σας εμπρόθεσμα και αποτελεσματικά και να μας ενημερώνετε άμεσα για οποιεσδήποτε πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις.
  5. Αν δεν συμμορφωθείτε με οποιεσδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις σας τότε δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση, απώλεια ή ζημιά που θα προκληθεί ή από τη χρήση των πληροφοριών που μας έχετε δώσει.
  6. Αν η επενδυτική σας απόδοση οποιαδήποτε στιγμή ή η στοιχηματική σας συμπεριφορά παρεκκλίνει αρκετά από τα συνηθισμένα, διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε την προμήθεια για τα στοιχήματα και τις μεταφορές.
 5. Αξιοπιστία των Δεδομένων της Πλατφόρμας
  1. Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω της Πλατφόρμας και αφορούν την ενδεικτική τιμή και τον όγκο που προσφέρονται από τους Bookmakers («Προσφορά») παρέχεται όπως είναι. Η VIP-IBC δεν αντιπροσωπεύει και δεν δίνει εγγυήσεις σε σχέση με την ακρίβεια αυτών των πληροφορίων.
  2. Δέχεστε ότι η VIP-IBC δεν θα έχει καμία ευθύνη για ανακρίβειες στις Προσφορές. Δέχεστε επίσης και ότι όλες οι Προσφορές είναι απλά προσκλήσεις, επομένως, δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα ή την κατάσταση μιας Προσφοράς όταν θελήσετε να τοποθετήσετε ένα στοίχημα.
 6. Διακοπή της Πλατφόρμας & Συντήρηση
  1. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε την πρόσβαση στην Πλατφόρμα χωρίς ευθύνη:
   1. αν θεωρήσουμε τέτοια κίνηση ως απαραίτητη και εντός λογικών ορίων για να προστατέψουμε τα συμφέροντα σας, τα δικά μας, ή εκείνα οποιουδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένων των πελατών μας) ή/και για να προστατέψουμε την ασφάλεια ή τη λειτουργία της Πλατφόρμας ή των συστημάτων της VIP-IBC ή του δικτύου ή των συστημάτων των πελατών μας.
   2. αν έχετε παραβιάσει κάποιον από τους παρόντες Όρους ή πιστεύουμε εντός λογικών ορίων ότι έχετε κάνει κάτι τέτοιο ή ότι πρόκειται να προβείτε σε τέτοια ενέργεια.
   3. αν δεν συνεργαστείτε με μας σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων ή οποία είτε έγινε πραγματικά είτε υποπτευόμαστε είτε διαπράχθηκε.
   4. αν είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε τέτοια ενέργεια από τον νόμο ή κατά συμμόρφωση σε διαταγή οποιασδήποτε κυβερνητικής ή άλλης αρχής.
  2. Μπορεί να αναστείλουμε τη λειτουργία οποιουδήποτε μέρους της Πλατφόρμας για επισκευή, συντήρηση ή βελτίωση. Θα σας παρέχουμε πρότερη ενημέρωση σε εύλογο χρονικό διάστημα τέτοιων αναστολών οποτεδήποτε είναι δυνατό και θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να είναι ελάχιστες αυτές οι αναστολές. Αν υποχρεωθούμε σε αναστολή λόγω κάποιας ενέργειας δικής σας, η αναστολή θα διατηρηθεί μέχρι η ενέργεια σας να αποκατασταθεί ικανοποιητικά.
 7. Εξαιρέσεις
  1. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι λόγω της φύσης της Πλατφόρμας, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι δεν θα έχει λάθη, ότι θα είναι απρόσβλητη από ρίσκα ασφαλείας ή διαθέσιμη σε απρόσκοπτη λειτουργία. Θα εφαρμόσουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσουμε την ακρίβεια και τη διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κάτι τέτοιο σε ότι αφορά τις παραπάνω αιτίες.
  2. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε λάθη ή ελαττώματα στην Πλατφόρμα (συμπεριλαμβανομένου του Λογισμικού). [Πέραν της απαλλαγής, συμφωνείτε ειδικά στο ότι δεν θα έχουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε ζημίες στοιχήματος) την οποία θα έχετε εξαιτίας της πίστης σε οποιαδήποτε δεδομένα της Πλατφόρμας (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε οποιαδήποτε λανθασμένη ενημέρωση απόρριψης ή μη εκτέλεσης κάποιας συναλλαγής) εκτός αν μας ζητήσετε εκ των προτέρων να ελέγξουμε την ακρίβεια τέτοιων δεδομένων και εμείς εκ παραδρομής επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια τους. Κάθε τέτοια όμως ευθύνη θα υπόκειται στους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 παρακάτω.]
  3. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δική σας αποτυχία ή καθυστέρηση σε σχέση με
   ( i) την διαχείριση και συντήρηση τρων στοιχηματικών λογαριασμών σας, συμπεριλαμβανομένης (αλλά χωρίς να περιορίζεται) της αποτυχίας ύπαρξης επαρκών διαθεσίμων,
   ( ii) τον έλεγχο και την επιβεβαίωση όλων των στοιχημάτων, συμπεριλαμβανομένης (αλλά χωρίς να περιορίζεται) της κατάστασης και ακρίβειας τους, ή/και
   (iii) οποιωνδήποτε άλλων ζητημάτων που αφορούν την επιλογή στοιχημάτων.
   Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι έχετε πρόσβαση στους λογαριασμούς σας με άλλο τρόπο απ’ ότι μέσω της Πλατφόρμας και συμφωνείτε ότι έχετε την ευθύνη του τακτικού ελέγχου όλων των ζητημάτων της στοιχηματικής σας δραστηριότητας από την πρόσβαση με άλλο τρόπο.
  4. Δεν έχουμε ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας ή για παραβατική χρήση της Πλατφόρμας (εκτός αν τέτοια πρόσβαση και χρήση είναι αποτέλεσμα εύλογης αποτυχίας συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις μας στην εξασφάλιση σας).
 8. Ιδιοκτησία
  1. Η διεύθυνση www.vip-ibc.com είναι ιδιοκτησία της BET-IBC.com, συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς να περιορίζονται) όλων των δικαιωμάτων σε δεδομένα, βάσεις δεδομένων, πνευματική ιδιοκτησία και σχετικό περιεχόμενο εκτός απ’ όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις Προσφορές. Δεν έχει δικαιώματα στην Πλατφόρμα ή το Λογισμικό εκτός από το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης το οποίο προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του παρόντος.
  2. Αποδέχεστε και βεβαιώνετε ότι, εκτός αν επιτρέπει κάτι τέτοιο ο νόμος ή έχει ρητά συμφωνηθεί με μας, δεν θα:
   1. προσπαθήσετε να αντιγράψετε, διαφοροποιήσετε, δημιουργήσετε εργασίες ως απόρροια, αναδημοσιεύσετε, κατεβάσετε, δείξετε, μεταδώσετε ή διαμοιράσετε οποιοδήποτε μέρος της ή ολόκληρη την Πλατφόρμα ή οποιαδήποτε κείμενα που να συνδέονται μ’ αυτήν («Κείμενα») (όπου ισχύει) κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο
   2. προσπαθήσετε να αναδημιουργήσετε, διαλύσετε, ή με οποιονδήποτε τρόπο μειώσετε σε μορφή αντιληπτή από άνθρωπο οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρο το Λογισμικό
   3. αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος ή σε ολόκληρη την Πλατφόρμα ή τα Κείμενα για να δημιουργήσετε ανταγωνιστικό προϊόν της Πλατφόρμας ή των Κειμένων
   4. χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα για να παρέχετε υπηρεσίες σε τρίτα άτομα
   5. δώσετε άδεια, πωλήσετε, ενοικιάσετε, μεταφέρετε, αναθέσετε, διαμοιράσετε, επιδείξετε, αποκαλύψετε, η εκμεταλλευτείτε εμπορικά, ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσετε την Πλατφόρμα (ή οποιοδήποτε μέρος της) για χρήση από τρίτο άτομο
   6. προσπαθήσετε να αποκτήσετε, ή να βοηθήσετε άλλο άτομο να αποκτήσει πρόσβαση στην Πλατφόρμα με άλλο τρόπο από συμφωνία με μας.
 9. Αποζημίωση
  Συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε, να μας αποζημιώσετε και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις, ενέργειες, διαδικασίες, ζημίες, έξοδα και κόστη (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται των δικαστικών και νομικών εξόδων) τα οποία προκύπτουν ή έχουν σχέση με τη δική σας χρήση της Πλατφόρμας ή/και παραβίαση από σας ή μη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους.
 10. Περιορισμοί
  1. Εκτός απ’ όσα ρητώς προβλέπονται και σαφώς διατυπώνονται στους παρόντες Όρους, όλες οι εγγυήσεις, συνθήκες και όλοι οι υπόλοιποι όροι οποιουδήποτε είδους (όπως και να εννοούνται από το κοινό δίκαιο) εξαιρούνται έως του μέγιστου που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Δεν υπάρχει όρος στην παρούσα Συμφωνία που να εξαιρεί ευθύνη για:
   ( i) θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που να προκλήθηκε από δική μας αμέλεια,
   ( ii) απάτη ή απατηλή διαστρέβλωση, ή
   (iii) οτιδήποτε δεν μπορεί να εξαιρεθεί υπό την ισχύουσα νομοθεσία.
  3. Συμφωνείτε ότι:
   ( i) είστε μόνο εξουσιοδοτημένος χρήστης,
   ( ii) τα δικαιώματα σας στη χρήση της Πλατφόρμας απορρέουν αποκλειστικά από τα δικαιώματα ενός ιδιοκτήτη λογαριασμού της BET-IBC υπό την εποπτεία της οποίας σας χορηγείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης («Ιδιοκτήτης Λογαριασμού»),
   (iii) η ευθύνη της VIP-IBC απευθύνεται αποκλειστικά στον Ιδιοκτήτη του Λογαριασμού, και
   (iv) δεν έχετε δικαιώματα εναντίον της BET-IBC, είτε μέσω συμβολαίου είτε με άλλο τρόπο, και ότι δια της παρούσης παραιτείστε ανεπιφύλακτα από όλα τα δικαιώματα του είδους. Χωρίς προκατάληψη για την απαλλαγή και σε συμφωνία με τα άρθρα 10.2 και 10.3:
   1. H VIP-IBC δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για αδίκημα (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας ή παραβίασης νόμιμου καθήκοντος), διαστρέβλωση, αποζημίωση ή οτιδήποτε άλλο, για οποιαδήποτε απώλεια κερδών (άμεση ή έμμεση), απώλεια εργασίας, απώλεια καλής πίστης, ή/και παρόμοιες ζημιές ή φθορά δεδομένων ή πληροφοριών, ή καθαρής οικονομικής απώλειας, ή για οποιαδήποτε ειδικά, έμμεσα ή συνεκδοχικά κόστη ζημίας, ζημιές, χρεώσεις ή έξοδα με οποιονδήποτε τρόπο κι αν προκύπτουν.
 11. Τερματισμός
  1. Χωρίς παραίτηση από οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα που μπορεί να έχουμε, μπορεί να τερματίσουμε την πρόσβαση σας στην Πλατφόρμα άμεσα και χωρίς ευθύνη σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων:
   1. παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους της Πολιτικής Ορθής Χρήσης
   2. ουσιαστικής παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους η οποία δεν είναι επανορθώσιμη ή (αν επιδιορθώνεται) δεν διορθώνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της γραπτής ειδοποίησης για την παραβίαση
   3. αδυναμίας πληρωμής οφειλόμενων όταν λήγει η προθεσμία πληρωμής τους ή χρεωκοπήσετε ή μπείτε σε διαδικασίες πτώχευσης, ή διακανονίσετε ποσά με πιστωτές, ή υποστείτε ή μπείτε σε παρόμοια ή ανάλογη κατάσταση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία
   4. παροχής αναληθών, παραπλανητικών ή με οποιοδήποτε τρόπο ανακριβών πληροφοριών.
 12. Απόρρητο
  Οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε θα τηρηθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της Πολιτικής Απορρήτου.
 13. Εμπιστευτικότητα
  1. Συμφωνείτε να κρατήσετε μυστικές οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες λάβετε από μας, και ειδικά αυτές που είναι εμπιστευτικές από τη φύση τους ή έχουν καθοριστεί ως τέτοιες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν την επιχείρηση μας, οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες και ιστορία στοιχημάτων, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,, εταιρικές διαδικασίες, σχέσεις με προμηθευτές, πληροφορίες πελατών και δραστηριότητες οι οποίες υπόκεινται στους παρόντες Όρους («Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Προς άρση κάθε αμφιβολίας, η Πλατφόρμα και το Λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πληροφοριών και δεδομένων) είναι εμπιστευτικά.
  2. Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο χωρίς την πρότερη γραπτή συναίνεση μας, να φυλάσσετε όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε ασφαλή τοποθεσία όταν δεν χρησιμοποιούνται και να διαφυλάσσετε όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες κατά τρόπο το ίδιο ασφαλή με αυτόν που εφαρμόζετε στις δικές σας εμπιστευτικές πληροφορίες της ίδιας ή παρεμφερούς φύσης, και να χρησιμοποιείτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο για τη χρήση της Πλατφόρμας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
  3. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν θα περιλαμβάνουν εκείνες τις πληροφορίες τις οποίες μπορείτε να γνωστοποιήσετε με εύλογη αιτία
   ( i) ως γνωστές εκ των προτέρων από εσάς χωρίς καμία υποχρέωση να τις κρατήσετε εμπιστευτικές,
   ( ii) ως ανεξάρτητα διαμορφωμένες από εσάς χωρίς πρότερη αναφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες,
   (iii) οι οποίες είναι ή γίνονται γνωστές στο ευρύ κοινό χωρίς να παραβιάζονται οι παρόντες Όροι,
   (iv) οι οποίες είναι υποχρεωτικό να αποκαλύπτονται από τον νόμο, κανονισμούς, δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης κρατικής υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιήσετε κάθε εύλογο μέσο να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων για τέτοιου είδους απαίτηση, ή που είναι νόμιμα επιδομένη, χωρίς περιορισμό, εναντίον αποκάλυψης, από τρίτο άτομο το οποίο είναι ελεύθερο να αποκαλύψει τέτοιες πληροφορίες.
 14. Ανωτέρα Βία
  Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για καθυστερήσεις και αποτυχίες οι οποίες είναι αποτέλεσμα καταστάσεων εκτός του ελέγχου μας.
 15. Αλλαγές
  Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή χωρίς πρότερη ενημέρωση. Επομένως είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τους παρόντες Όρους από καιρού εις καιρό για να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε μ’ αυτούς. Η συνεχιζόμενη χρήση της Πλατφόρμας και του Λογισμικού θα θεωρείται ως αποδοχή από σας οποιωνδήποτε αλλαγών έχουμε κάνει.
 16. Ανάθεση
  Τα δικαιώματα που παραχωρούνται από τους παρόντες Όρους είναι προσωπικά για σας και δεν μπορείτε να τα πουλήσετε, αναθέσετε, παραχωρήσετε, υπενοικιάσετε, υποθηκεύσετε, χρεώσετε ή με οποιοδήποτε τρόπο μεταφέρετε μέρος ή την ολότητα των δικαιωμάτων σας χωρίς την πρότερη γραπτή μας αποδοχή. Η VIP-IBC μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αναθέσει, ανανεώσει, παραχωρήσει, υπενοικιάσει, υποθηκεύσει, χρεώσει ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταφέρει μέρος ή την ολότητα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία χωρίς την συναίνεση μας.
 17. Η Συμφωνία εξ’ ολοκλήρου
  Επιβεβαιώνετε ότι δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους μέσω οποιασδήποτε αντιπροσώπευσης η οποία να μην είναι σαφώς ορισμένη στο παρόν. Δεν υπάρχει όρος που να εξαιρεί υπευθυνότητα για απάτη.
 18. Αποκοπή
  Αν οποιαδήποτε πρόβλεψη των παρόντων Όρων απαγορεύεται από τον νόμο ή ορίζεται από δικαστήριο ως παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, η πρόβλεψη αυτή θα αποκόπτεται, στον βαθμό που απαιτείται, από τους παρόντες Όρους και θα θεωρείται ως ανενεργή όσο είναι δυνατό, χωρίς να διαφοροποιούνται οι υπόλοιπες προβλέψεις και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζονται οι υπόλοιπες καταστάσεις ή η εγκυρότητα ή η εφαρμογή των παρόντων Όρων.
 19. Νόμος και δικαιοδοσία
  Οι παρόντες Όροι (και κάθε διένεξη, αντίφαση, διαδικασία ή απαίτηση οποιασδήποτε φύσης απορρέει ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τους παρόντες Όρους) θα διέπεται από τον Αγγλικό νόμο. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι τα Αγγλικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάσουν και να εκδώσουν απόφαση για οποιαδήποτε δράση, μήνυση, διαδικασία ή διένεξη σε σχέση με τους παρόντες όρους και να αποδεχτούν ανεπιφύλακτα την δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων.
 20. Κανόνες Συνδυαστικού στοιχήματος
  1. Διατηρούμε το δικαίωμα να μειώσουμε το εύρος αγώνων για τους οποίους τα συνδυαστικά στοιχήματα θα είναι διαθέσιμα
  2. Το μέγιστο ποσό ενός Συνδυαστικού, το οποίου ο καθορισμός εμπίπτει στη διακριτική μας ευχέρεια, θα προβάλλεται στο κουπόνι. Θα υπάρχουν επίσης και περιορισμοί στο ελάχιστο ποσό.
  3. Το μέγιστο όριο πληρωμής ενός Συνδυαστικού σ' ένα 24ωρο είναι τα € 20.000 (ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα). Η ώρα εκκαθάρισης κάθε Συνδυαστικού στοιχήματος ορίζεται η ώρα που το στοίχημα εκκαθαρίζεται από εμάς. Τα Συνδυαστικά στοιχήματα γενικά θα εκκαθαρίζονται όταν έχει ξεκαθαριστεί το αποτέλεσμα (π.χ. μετά την πρώτη απώλεια μέρους του στοιχήματος, ή όταν έχει κερδηθεί και το τελευταίο μέρος του). Όμως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα Συνδυαστικά στοιχήματα θα εκκαθαρίζονται σε συγκεκριμμένη ώρα της ημέρας.
  4. Το μέγιστο όριο πληρωμών ισχύει για κάθε έναν πελάτη ατομικά είτε για ομάδα πελατών η οποία ενεργεί σαν σύνολο, υποστηρίζοντας την ίδια επιλογή συνδυασμού στοιχημάτων, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα στοιχήματα παίχτηκαν ξεχωριστά, σε διαφορετικές τιμές, σε διαφορετικές μέρες και μέσα από διαφορετικούς λογαριασμούς. Αν θεωρήσουμε ότι αριθμός στοιχημάτων έχει παιχτεί κατ' αύτόν τον τρόπο, η συνολική πληρωμή όλων των ανωτέρω στοιχημάτων θα υπάγεται στο μέγιστο που προβλέπεται για την πληρωμή ενός στοιχήματος.
  5. Κάθε μέρος του συνδυαστικού θα εκκαθαρίζεται με βάση την σχετική επίσημη εκκαθάριση του υπεύθυνου φορέα αναξέρτητα από οποιαδήποτε μεταγενέστερη ακύρωση ή αλλαγή του αποτελέσματος (εκτός αν τέτοια αλλαγή ανακοινωθεί εντός 24 ωρών από την αρχικη εκκαθάριση του συγκεκριμένου μέρους για να προκύψει διόρθωση στην ανακοίνωση του αποτελέσματος).
  6. Αν δεν υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα από τον σχετικό φορέα, αυτό θα καθοριστεί με χρήση πληροφοριών από ανεξάρτητες πηγές. Σε τέτοιες περιπτώσεις αν νεώτερες πληροφορίες γίνουν γνωστές στο κοινό εντός 48 ωρών από την εκκαθάριση, τότε (εντός ορίων της λογικής) θα ορίζουμε εμείς αν: α) θα επαναφερθούν τα στοιχήματα ή θα υπάρξει νέα εκκαθάριση με βάση τις νεώτερες πληροφορίες ή αν β) αν θα περιμένουμε για περαιτέρω πληροφορίες πριν πάρουμε την οποιαδήποτε απόφαση. Αν υπάρξει πληροφόρηση μετά την πάροδο των 48 ωρών αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη (ανεξάρτητα από το αν αυτή η πληροφόρηση οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσμα).
  7. Σε περίπτωση αβεβαιότητας σε σχέση με το οποιοδήποτε αποτέλεσμα ή πιθανό αποτέλεσμα, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλλουμε την εκκαθάριση οποιουδήποτε μέρους κάποιου συνδυαστικού στοιχήματος επ' αόριστον μέχρι να αρθεί η αβεβαιότητα με ικανοποιητικό τρόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε μέρη για τα οποία δεν είναι δυνατή η άρση της αβεβαιότητας σε ικανοποιητικό βαθμό εντός λογικών ορίων.
  8. Σε περίπτωση αλλαγής τόπου διεξαγωγής, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε μέρη όπου υπάρχει σημαντική πιθανότητα αλλαγής του αποτελέσματος λόγω αυτής της αλλαγής. Ο καθορισμός αυτής της πιθανότητας θα είναι στη διακριτική μας ευχέρεια.
  9. Σε περίπτωση αναβολής της ώρας έναρξης ενός αγώνος και η αναβολή αυτή ξεπερνά τις 24 ώρες (με βάση την τοπική ώρα του τόπου διεξαγωγής) τότε το μέρος αυτό του συνδυαστικού θα ακυρώνεται και η απόδοση του υπολοίπου συνδυαστικού θα επανυπολογίζεται χωρίς την απόδοση που αφορά το μέρος που ακυρώθηκε.
  10. Μπορεί να υπάρχει μέγιστος και ελάχιστος αριθμός μερών ενός συνδυαστικού.
  11. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής της εκκαθάρισης ενός στοιχήματος σε περίπτωση που αυτή ήταν λανθασμένη. Τέτοια ενέργεια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή των ποσών στον λογαριασμό σας η οποία θα αντικατοπτρίζει τέτοιες αλλαγές. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας δεν επαρκεί για να καλύψει τέτοιες αλλαγές, μπορεί να απαιτήσουμε την χρηματοδότηση του λογαριασμού σας με ποσό ανάλογο της διαφοράς που θα έχει προκύψει.
  12. Οι αποδόσεις κάθε επιλογής ενός συνδυαστικού στοιχήματος μπορεί να στρογγυλοποιηθούν για λόγους προβολής (π.χ. με περιορισμό σε 2 δεκαδικά ψηφία). Όμως, όταν υπολογίζεται το ποσό της πληρωμής θα λαμβάνονται υπόψη οι ακριβείς αποδόσεις κάθε επιλογής).
  13. Μπορεί να υπάρξει περιορισμός στα συνδυαστικά στοιχήματα ενός ή μερικών συγκεκριμένων αγώνων ανάλογα με την κρίση μας.
  14. Διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης συνδυαστικών στοιχημάτων αν διαπιστώσουμε κατάχρηση της επιλογής.
  15. Αν οποιοδήποτε μέρος ενός συνδυαστικού ακυρωθεί ή αλλάξει κατά τον οποιονδήποτε τρόπο από τον υπεύθυνο φορέα, τότε το συνδυαστικό στοίχημα θα επανυπολογιστεί με βάση τα υπόλοιπα μέρη του. Αν για παράδειγμα ένα κομμάτι ενός συνδυαστικού ακυρωθεί τότε η απόδοση για το συγκεκριμμένο κομμάτι θα μετατρέπεται σε 1.00.
  16. Αν όλες οι επιλογές ενός συνδυαστικού είναι επιτυχημένες τότε η πληρωμή θα υπολογισθεί με βάση τον συνδυασμό των αποδόσεων δύο ή περισσότερων μερών του. Αν έστω και μία από τις επιλογές ενός συνδυαστικού είναι αποτυχημένη τότε θα είναι αποτυχημένο και ολόκληρο το συνδυαστικό.