Επίσημες ημερομηνίες επανέναρξης: Ισραήλ 03/06, Πορτογαλία 04/06, Αυστρία 02/06, Βουλγαρία/Σλοβενία/Βιετνάμ 05/06, Ελλάδα/Κροατία/Ρουμανία 06/06, Ισπανία 11/06, Τουρκία 12/06, Σουηδία 14/06, Νορβηγία 16/06, Αγγλία 17/06, Ρωσία 19/06, Ιταλία 20/06, F1 Αυστρίας 05/07

Πολιτική Ορθής Χρήσης

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ και ΝΟΜΙΚΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ – Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Η Παρούσα Πολιτική Ορθής Χρήσης (ΠΟΧ) διέπει τη χρήση από σας της ιστοσελίδας www.vip-ibc.com. Εκτός αν σαφώς ορίζεται, σημαντικοί όροι που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα θα ορίζονται από τις προβλέψεις των γενικών όρων. Η χρήση ή η αίτηση για χρήση της Πλατφόρμας (www.vip-ibc.com), σημαίνει αποδοχή των όρων της παρούσας ΠΟΧ, η οποία συμπεριλαμβάνεται σε οποιαδήποτε συμφωνία ανάμεσα σε σας και την BET-IBC.

Απαγορευμένες Χρήσεις – Επισκόπηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα μόνο για νόμιμες ενέργειες. Δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε:

 • αν με τον οποιονδήποτε τρόπο αντίκειται στους ισχύοντες τοπικά, εθνικά ή διεθνείς νόμος ή κανονισμούς.
 • Με οποιονδήποτε άνομο ή απατηλό τρόπο ή με τρόπο που να έχει άνομους ή απατηλούς σκοπούς ή αποτελέσματα.
 • Με σκοπό να βλάψει ή να προσπαθήσει να βλάψει οποιοδήποτε άτομο, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, ή με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος θα, ή είναι πιθανό, παραβιάσει τα προσωπικά δικαιώματα άλλων.
 • Με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος μπορεί, ή είναι πιθανό, να παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα, τα κατατεθέντα σήματα, εμπορικά μυστικά ή οποιαδήποτε άλλη πνευματική ιδιοκτησία άλλων.
 • Να μεταδώσει, ή να προκαλέσει τη μετάδοση, απρόσκλητης ή χωρίς εξουσιοδότηση διαφήμισης ή προωθητικού υλικού ή οποιουδήποτε άλλου είδους παρόμοιας άγρας πελατών (spam).
 • Σε σύνδεση με οποιαδήποτε δυσφημιστική, αναξιοπρεπή, υβριστική, επιθετική, απειλητική ή καταχρηστική συμπεριφορά ή δραστηριότητα.
 • Για αποστολή εν γνώσει οποιονδήποτε δεδομένων, την αποστολή οποιουδήποτε υλικού που να περιέχει επιβλαβές λογισμικό, ή λογισμικό καταγραφής πληκτρολογήσεων, λογισμικό κατασκοπείας, διαφημιστικό λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα ο οποίος να έχει σχεδιαστεί για να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε άλλου λογισμικού ή υπολογιστή.
 • Με οποιονδήποτε τρόπο δεν συνάδει με τους Όρους μας.

Ειδικοί Περιορισμοί

Χωρίς προκατάληψη για τη γενικότητα των αρχών που καθορίστηκαν παραπάνω, μη αποδεκτή χρήση συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα ακόλουθα:

 • Χρήση που να προκαλεί ζημιά, ελάττωση ή διακοπή της λειτουργίας μας, συμπεριλαμβανομένης της Πλατφόρμας, ή/και τις λειτουργίες ή δραστηριότητες των πελατών μας, ή χρήση που μπορεί να προκαλέσει οποιουδήποτε είδους ευθύνη για μας ή τους πελάτες μας.
 • Χρήση της Πλατφόρμας για χειραγώγηση αγοράς κατά τρόπο που να συνδέεται με αθλητικό γεγονός το οποίο είναι σε εξέλιξη προς είναι ολοκληρωτικά ή μερικά προκαθορισμένο αποτέλεσμα (δηλαδή, χρήση που να συνδέεται με στήσιμο αγώνων).
 • Χρήση της Πλατφόρμας για στοιχηματισμό εναντίον οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου με το οποίο, είτε αμέσως είτε εμμέσως, έχετε συμφέρον π.χ. ως υπάλληλος, διευθυντής, πρόεδρος ή μέτοχος.
 • Χρήση οποιονδήποτε μεθόδων ή τεχνικών για εξαγωγή δεδομένων από την Πλατφόρμα χωρίς την έγκριση μας (π.χ. data scraping ή data mining).
 • Παραπλανητικές πρακτικές ή τρόπους λειτουργίας.
 • Πράξεις που περιορίζουν ή μειώνουν την χρήση ή την διασκέδαση οποιουδήποτε που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα.
 • Η πρόκληση ή η προσπάθεια για πρόκληση παραβίασης της ασφάλειας ή της διακοπής της σύνδεσης Internet (π.χ. η πρόσβαση σε δεδομένα των οποίων δεν είστε ο κανονικός λήπτης, ή η πρόσβαση σε server ή λογαριασμό για τον οποίο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί η πρόσβαση σας.
 • Κάθε είδους παρακολούθηση του δικτύου η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκομιδή στοιχείων τα οποία δεν προορίζονταν για σας.
 • Η παράκαμψη της επιβεβαίωσης χρήστη ή της ασφάλειας, οποιουδήποτε δικτύου ή λογαριασμού.
 • Η ανάμιξη ή η άρνηση υπηρεσιών σε οποιονδήποτε χρήστη (π.χ. επίθεση άρνησης υπηρεσίας).
 • Η χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή εντολής, ή η αποστολή οποιουδήποτε είδους μηνυμάτων, τα οποία να έχουν σχεδιαστεί για να αναμιχθούν ή να εμποδίσουν την χρήση από κάποιο άτομο.
 • Η παροχή λανθασμένων ή ανακριβών δεδομένων οποιουδήποτε είδους.
 • Η αποστολή junk mail ή άλλου διαφημιστικού υλικού σε άτομα τα οποία δεν έχουν ζητήσει την αποστολή τέτοιου υλικού.
 • Η εξαγωγή δεδομένων ή περιεχομένου κατά παράβαση των νόμων ή χωρίς όλες τις απαραίτητες άδειες και εξαιρέσεις.

Εφαρμογή

Η BET-IBC θα καθορίσει, ανάλογα με τη διακριτική της ευχέρεια, αν έχει υπάρξει παραβίαση αυτής της ΠΟΧ από σας. Όταν έχει υπάρξει τέτοια παραβίαση, θα αναλάβει όποια δράση κρίνει ως αναγκαία.

Αποτυχία συμμόρφωσης μ’ αυτή την ΠΟΧ επέχει θέση ουσιαστικής παραβίασης των Όρων, και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή οποιασδήποτε ή όλων των παρακάτω μέτρων:

 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του δικαιώματος σας να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα.
 • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη, απομάκρυνση οποιωνδήποτε δεδομένων, περιεχομένου ή άλλου υλικού που μας έχετε παράσχει.
 • Αποστολή προειδοποίησης σε σας.
 • Νομικές διαδικασίες εναντίον σας για αποζημίωση του κόστους σε βάση εκτίμησης (συμπεριλαμβανομένων χωρίς όμως να περιορίζονται στα λογικά διοικητικά και νομικά κόστη) που η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα.
 • Περαιτέρω νομικές ενέργειες εναντίον σας.
 • Αποκάλυψη των πληροφοριών στις υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου και άλλες αρχές.

Αποκλείουμε οποιαδήποτε υπαιτιότητα για ενέργειες που λαμβάνονται σε σχέση με παραβιάσεις αυτής της ΠΟΧ. Οι δράσεις που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική δεν είναι περιοριστικές και μπορεί να λάβουμε οποιοδήποτε μέτρο θεωρούμε απαραίτητο εντός λογικής.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Μπορεί να αναθεωρήσουμε αυτή την πολιτική ορθής χρήσης οποιαδήποτε στιγμή αλλάζοντας αυτή τη σελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αποτελεί επομένως υποχρέωση σας να ελέγχετε από καιρού εις καιρό τους όρους της για να είστε σίγουροι ότι συμφωνείτε μ’ αυτήν. Η συνεχιζόμενη χρήση της Πλατφόρμας και του λογισμικού θα θεωρείται ως αποδοχή από σας οποιωνδήποτε αλλαγών κάνουμε σ’ αυτή την πολιτική.

Παραίτηση και διαχωρισμός

Οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της παρούσας πολιτικής δεν συνιστά παραίτηση είτε από τους όρους της είτε από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αποκατάσταση.

Ερωτήσεις

Αν έχετε απορίες σε σχέση με τη συμμόρφωση με την παρούσα ΠΟΧ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την BET-IBC στη διεύθυνση vip@bet-ibc.com.