Επίσημες ημερομηνίες επανέναρξης: Ισραήλ 03/06, Πορτογαλία 04/06, Αυστρία 02/06, Βουλγαρία/Σλοβενία/Βιετνάμ 05/06, Ελλάδα/Κροατία/Ρουμανία 06/06, Ισπανία 11/06, Τουρκία 12/06, Σουηδία 14/06, Νορβηγία 16/06, Αγγλία 17/06, Ρωσία 19/06, Ιταλία 20/06, F1 Αυστρίας 05/07

Πολιτική Απορρήτου

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ και ΝΟΜΙΚΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ – Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Εμείς, η BET-IBC, είμαστε αποφασισμένοι να προστατέψουμε και να σεβαστούμε το απόρρητο σας.

Αυτή η πολιτική (μαζί με τους Γενικούς Όρους και την Πολιτική Ορθής Χρήσης) θέτει την βάση πάνω στην οποία διαχειριζόμαστε τα οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία συλλέγουμε από σας, ή που μας παρέχετε. Παρακαλούμε διαβάστε τα παρακάτω προσεκτικά για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και το πώς τα χειριζόμαστε.

Για τους σκοπούς του Νόμου Προστασίας Δεδομένων του 1998 (ο Νόμος), ο ελεγκτής δεδομένων είναι η BET-IBC. Είμαστε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στις Σεϋχέλλες, Mahe, Providence, Rue de la Perle, Global Gateway 8.

Πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε από σας

Μπορεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα στοιχεία που να σας αφορούν:

 • Πληροφορίες που μας υποβάλλετε, συμπεριλαμβανομένων πληροφορίων που υποβάλλονται διαμέσου της ιστοσελίδας μας (η «Σελίδα» μας) ή/και της πλατφόρμας μας η οποία είναι διαθέσιμη διαμέσου της Σελίδας («Πλατφόρμα»). Συμπεριλαμβάνονται και πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία της εγγραφής για χρήση της Σελίδας ή της Πλατφόρμας μας. Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες όταν μας αναφέρετε ένα πρόβλημα και μπορεί να καταγράψουμε οποιεσδήποτε τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί σας.
 • Αν επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορεί να κρατήσουμε αρχείο αυτής της επικοινωνίας και οποιασδήποτε αλληλογραφίας (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων).
 • Λεπτομέρειες τον συνδιαλλαγών που διεξάγονται από σας διαμέσου της Πλατφόρμας μας.
 • Λεπτομέρειες των επισκέψεων σας στη Σελίδα μας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, δεδομένα κίνησης, δεδομένα τοποθεσίας, weblogs και άλλες πληροφορίες επικοινωνίας, είτε απαιτείται κάτι τέτοιο από τις δικές μας διαδικασίες χρέωσης ή από άλλη αιτία) και των στοιχείων τα οποία επισκέπτεστε.

Διευθύνσεις IP και cookies

Θα συλλέγουμε πληροφορίες για τη χρήση της Πλατφόρμας μας, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι διαθέσιμα, της διεύθυνσης IP σας, του λειτουργικού συστήματος και του είδους περιηγητή, για να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση του συστήματος και για λόγους αναφορών.
Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες από αρχείο cookie το οποίο αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, Μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη Σελίδα και την Πλατφόρμα μας και να παρέχουμε καλύτερες και πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες. Μας βοηθούν να σας αναγνωρίζουμε όταν επιστρέφετε στη Σελίδα μας.
Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή cookies ενεργοποιώντας την επιλογή από τον περιηγητή σας που σας επιτρέπει την άρνηση αποδοχής cookies. Όμως, αν το κάνετε αυτό μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένα μέρη της σελίδας μας. Αν δεν έχετε προσαρμόσει τον περιηγητή σας να μην αποδέχεται cookies, το σύστημα μας θα αποθηκεύει cookies όταν μπαίνετε στην Σελίδα μας.

Που αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα λάβουμε όλα τα μέτρα που είναι λογικά απαραίτητα για να διαφυλάξουμε ότι τα στοιχεία σας θα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Δυστυχώς, η αποστολή πληροφοριών μέσα από το internet δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Εμείς θα κάνουμε ότι είναι δυνατό να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των στοιχείων σας που αποστέλλονται στη σελίδα μας. Κάθε τέτοια αποστολή αποτελεί δική σας ευθύνη. Όταν λάβουμε τα δεδομένα σας, θα χρησιμοποιήσουμε τις πλέον αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να εμποδίσουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Χρήση των πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διατηρούμε για σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Για να διαφυλάξουμε ότι η Πλατφόρμα μας σας παρέχεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο διαμέσου του υπολογιστή σας.
 • Για να σας παράσχουμε πρόσβαση στην Πλατφόρμα μας ή/και σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες που συμφωνούμε να σας παρέχουμε (αν υπάρχουν) .
 • Για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας οι οποίες προέρχονται από οποιαδήποτε συμβόλαια μεταξύ εσάς και εμάς.
 • Για να παρακολουθούμε και να επαληθεύουμε τη χρήση της Πλατφόρμας μας από σας και οποιεσδήποτε πληρωμές μας οφείλονται.
 • Για να παρέχουμε οποιαδήποτε υποστήριξη και συντήρηση της Πλατφόρμας μας, συμπεριλαμβανομένων συντηρήσεων ρουτίνας, βελτιώσεων και άλλων αλλαγών στην Πλατφόρμα μας.
 • Για να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στη Σελίδα και την Πλατφόρμα μας.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά.

Αποκάλυψη των δεδομένων σας

Μπορεί να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας σε άλλους φορείς: :

 • Σε περίπτωση που πουλήσουμε ή αγοράσουμε άλλη εταιρεία ή περιουσιακά στοιχεία οπότε και μπορεί να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στον πιθανό αγοραστή ή πωλητή τέτοιας εταιρείας ή στοιχείων.
 • Αν η VIP-IBC ή όλα τα περιουσιακά της στοιχεία αγοραστούν από άλλο φορέα οπότε και τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε θα μεταφερθούν ως μέρος των περιουσιακών στοιχείων.
 • Αν έχουμε την οποιαδήποτε υποχρέωση να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νόμιμη υποχρέωση, κυβερνητική ή από άλλο φορέα, ή για να προστατέψουμε τα δικαιώματα, την περιουσία και την ασφάλεια της VIP-IBC, των πελατών μας, ή άλλων. Συμπεριλαμβάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για λόγους προστασίας από απάτη και μείωσης του πιστωτικού ρίσκου.

Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα αποκαλυφθούν σε άλλο φορές χωρίς την έγκριση σας.

Πρόσβαση στις πληροφορίες

Ο Νόμος σας δίνει το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούνται για σας. Το δικαίωμα σας αυτό μπορεί να εξασκηθεί όπως προβλέπει ο νόμος. Οποιαδήποτε αίτηση πρόσβασης μπορεί να υπόκειται σε μια λογική χρέωση η οποία θα ανταποκρίνεται στο κόστος που έχουμε για να παρέχουμε λεπτομέρειες των πληροφοριών που διατηρούμε για σας.

Επικοινωνία

Ερωτήσεις, σχόλια και διευκρινήσεις για την παρούσα πολιτική είναι ευπρόσδεκτες και θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση vip@bet-ibc.com.